Melding ‘Bedreiging of twijfel continuïteit OOB’

De verplichte melding op grond van artikel 12, eerste lid, onderdeel b, van Verordening nr. 537/2014 kunt u hier doorgeven aan de AFM. U vult de gegevens in nadat u bent ingelogd in het loket met uw AFM ID.

Als u bijlagen wilt toevoegen kunt u dat doen via de optie Nazending bijlagen bij melding.

Bewaar een kopie van de melding voor uw eigen administratie. De AFM kan nader contact met u opnemen als zij nog vragen heeft over uw melding.

Op grond van artikel 12, eerste lid, onderdeel b, van Verordening nr. 537/2014 dient een accountantsorganisatie die bij de uitvoering van een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang (OOB) kennis heeft gekregen van een materiële bedreiging voor of twijfel over continue werking van de organisatie van openbaar belang bij de AFM een melding in te dienen.

Niet van toepassing.

Voor deze melding ‘Bedreiging of twijfel continuïteit OOB’ bestaat geen separate dienst in het Digitaal Loket. Daarom wordt u doorgeleid naar de melding ‘Tussentijdse beëindiging controleopdracht’ via de link Start dienst hieronder.

Invulinstructie
Vul bij de formulieronderdelen ‘Uw gegevens’, ‘Betrokken controlecliënt’ en ‘Controleverklaring’ in zoals in het formulieronderdeel wordt vermeld.

Wij verzoeken u het formulieronderdeel ’Gegevens beëindiging’ als volgt in te vullen:

 1. Door wie is de opdracht beëindigd? 
  Aanvinken: ‘Accountantsorganisatie’
 2. Is de reden voor de beëindiging van de controleopdracht een meningsverschil over de methode van verslaggeving en/of controlewerkzaamheden? 
  Aanvinken: ‘Nee’
 3. Wat is de statutaire naam van de accountantsorganisatie die de tussentijds beëindigde opdracht overneemt?
  Aanvinken: ‘Niet van toepassing’

Wij verzoeken u in het formulieronderdeel ‘Omschrijving overwegingen’, in plaats van het antwoord op de vraag over de aan de beëindiging ten grondslag liggende overwegingen, onder vermelding van ‘Melding bedreiging of twijfel continuïteit OOB’ het volgende te vermelden:

 1. Een zo concreet mogelijke beschrijving van wat de materiële bedreiging voor of twijfel over de continue werking van de OOB is.
 2. Wanneer bent u voornemens deze materiële bedreiging voor of twijfel over de continue werking van de OOB in een verklaring naar buiten te brengen.
 3. Eventuele instantie(s) die toezicht houdt (houden) op de OOB-controlecliënt en of uw organisatie al eenzelfde melding op grond van artikel 12 van Verordening 537/2014 bij deze instantie(s) heeft ingediend. Geef hierover een toelichting, waaruit onder andere blijkt bij welke instantie(s) uw organisatie wat en wanneer heeft gemeld.

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie