Melden kan binnenkort via het nieuwe AFM Portaal

Het Digitaal Loket wordt binnenkort vervangen door het AFM Portaal. In dit AFM Portaal kunt u diverse meldingen en aanvragen doen. In verband met deze overgang is het tijdelijk niet mogelijk om de verplichte meldingen op grond van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) en het Burgerlijk Wetboek (BW) via het Digitaal Loket te doen en vragen wij u om deze meldingen per e-mail aan ons te verzenden. Vul hiervoor dit formulier in en stuur dit als bijlage mee in een e-mail via Cryptshare naar wta@afm.nl. Ook aanvullingen op een eerdere melding kunt u via deze weg doorgeven.

 Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

 Bewaar een kopie van de melding voor uw eigen administratie. De AFM kan contact met u opnemen als zij nog vragen heeft over uw melding.

Melding materiële inbreuk OOB

Op grond van artikel 12, eerste lid, onderdeel a, van Verordening nr. 537/2014 dient een accountantsorganisatie die bij de uitvoering van een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang (OOB) kennis heeft gekregen van een materiële inbreuk op de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen die, in voorkomend geval, de voorwaarden voor toelating regelen of die specifiek de activiteiten van de OOB regelen bij de AFM een melding in te dienen.

 

Melding materiële inbreuk OOB

Niet van toepassing.

 

Melden kan binnenkort via het nieuwe AFM Portaal

Het Digitaal Loket wordt binnenkort vervangen door het AFM Portaal. In dit AFM Portaal kunt u diverse meldingen en aanvragen doen. In verband met deze overgang is het tijdelijk niet mogelijk om de verplichte meldingen op grond van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) en het Burgerlijk Wetboek (BW) via het Digitaal Loket te doen en vragen wij u om deze meldingen per e-mail aan ons te verzenden. Vul hiervoor dit formulier in en stuur dit als bijlage mee in een e-mail via Cryptshare naar wta@afm.nl. Ook aanvullingen op een eerdere melding kunt u via deze weg doorgeven.

 Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

 Bewaar een kopie van de melding voor uw eigen administratie. De AFM kan contact met u opnemen als zij nog vragen heeft over uw melding.

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie