Melding ‘Weigering oordeel, afkeurende verklaring of verklaring met voorbehoud OOB’

De verplichte melding op grond van artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van Verordening nr. 537/2014 kunt u hier doorgeven aan de AFM. U vult de gegevens in nadat u bent ingelogd in het loket met uw AFM ID.

Als u bijlagen wilt toevoegen kunt u dat doen via de optie: Nazending bijlagen bij melding.

Bewaar een kopie van de melding voor uw eigen administratie. De AFM kan nader contact met u opnemen als zij nog vragen heeft over uw melding. 

Op grond van artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van Verordening nr. 537/2014 dient een accountantsorganisatie bij de AFM een melding in te dienen indien haar externe accountant bij de uitvoering van een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang (OOB) kennis heeft gekregen van informatie die tot gevolg heeft of kan hebben dat haar externe accountant:

 • weigert om een auditoordeel uit te brengen over de financiële overzichten van de OOB;
 • voornemens is een afkeurende verklaring over de financiële overzichten van de OOB af te geven, of;
 • voornemens is een verklaring met voorbehoud over de financiële overzichten van de OOB af te geven.

Niet van toepassing.

Voor deze melding ‘Weigering oordeel, afkeurende verklaring of verklaring met voorbehoud OOB’ bestaat geen separate dienst in het Digitaal Loket. Daarom wordt u doorgeleid naar de melding ‘Tussentijdse beëindiging controleopdracht’ via de link Start dienst onderin.

Invulinstructie
Vul bij de formulieronderdelen ‘Uw gegevens’, ‘Betrokken controlecliënt’ en ‘Controleverklaring’ in zoals in het formulieronderdeel wordt vermeld.

Het formulieronderdeel ’Gegevens beëindiging’ vult u als volgt in:

 1. Door wie is de opdracht beëindigd?
  Aanvinken: ‘Accountantsorganisatie’
 2. Is de reden voor de beëindiging van de controleopdracht een meningsverschil over de methode van verslaggeving en/of controlewerkzaamheden?
  Aanvinken: ‘Nee’
 3. Wat is de statutaire naam van de accountantsorganisatie die de tussentijds beëindigde opdracht overneemt? 
  Aanvinken: ‘Niet van toepassing’

Wij verzoeken u in het formulieronderdeel ‘Omschrijving overwegingen’, in plaats van het antwoord op de vraag over de aan de beëindiging ten grondslag liggende overwegingen, onder vermelding van ‘Melding weigering oordeel, afkeurende verklaring of verklaring met voorbehoud OOB’ het volgende te vermelden:

 • Van welke van de volgende gevallen sprake is:
  • Weigering om een auditoordeel uit te brengen over de financiële overzichten van de OOB
  • Voornemen tot afgeven van een afkeurende verklaring over de financiële overzichten van de OOB
  • Voornemen tot afgeven van een verklaring met voorbehoud over de financiële overzichten van de OOB

 • Waarom uw externe accountant weigert om een auditoordeel uit te brengen, voornemens is een afkeurende verklaring of een verklaring met voorbehoud afgeeft over de financiële overzichten van de OOB.
 • Indien er sprake is van een voornemen tot het afgeven van een afkeurende verklaring of een verklaring met voorbehoud, wat wordt de datum van deze verklaring.

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie