De verplichte meldingen op grond van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) en het Burgerlijk Wetboek (BW) kunt u hier doorgeven aan de AFM. U vult de gegevens in nadat u bent ingelogd in het loket met uw AFM ID.

Als u bijlagen wilt toevoegen kunt u dat doen via de optie Nazending bijlagen bij melding.

Bewaar een kopie van de melding voor uw eigen administratie. De AFM kan nader contact met u opnemen als zij nog vragen heeft over uw melding.

Bij de accountantskamer te Zwolle is een tuchtprocedure aanhangig gemaakt tegen een bij de accountantsorganisatie werkzame of daaraan verbonden externe accountant. Deze melding dient te worden gedaan binnen een week nadat de accountantsorganisatie hiervan kennis heeft genomen (artikel 26 lid 1 Bta).

Niet van toepassing.

Via de link <Start dienst> onderaan kunt u het formulier openen. U kunt het formulier online invullen en versturen.

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie