Melden kan binnenkort via het nieuwe AFM Portaal

Het Digitaal Loket wordt binnenkort vervangen door het AFM Portaal. In dit AFM Portaal kunt u diverse meldingen en aanvragen doen. In verband met deze overgang is het tijdelijk niet mogelijk om de verplichte meldingen op grond van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) en het Burgerlijk Wetboek (BW) via het Digitaal Loket te doen en vragen wij u om deze meldingen per e-mail aan ons te verzenden. Vul hiervoor dit formulier in en stuur dit als bijlage mee in een e-mail via Cryptshare naar wta@afm.nl. Ook aanvullingen op een eerdere melding kunt u via deze weg doorgeven.

 Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

 Bewaar een kopie van de melding voor uw eigen administratie. De AFM kan contact met u opnemen als zij nog vragen heeft over uw melding.

Bij de accountantskamer te Zwolle is een tuchtprocedure aanhangig gemaakt tegen een bij de accountantsorganisatie werkzame of daaraan verbonden externe accountant. Deze melding dient te worden gedaan binnen een week nadat de accountantsorganisatie hiervan kennis heeft genomen (artikel 26 lid 1 Bta).

Niet van toepassing.

 

Melden kan binnenkort via het nieuwe AFM Portaal

Het Digitaal Loket wordt binnenkort vervangen door het AFM Portaal. In dit AFM Portaal kunt u diverse meldingen en aanvragen doen. In verband met deze overgang is het tijdelijk niet mogelijk om de verplichte meldingen op grond van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) en het Burgerlijk Wetboek (BW) via het Digitaal Loket te doen en vragen wij u om deze meldingen per e-mail aan ons te verzenden. Vul hiervoor dit formulier in en stuur dit als bijlage mee in een e-mail via Cryptshare naar wta@afm.nl. Ook aanvullingen op een eerdere melding kunt u via deze weg doorgeven.

 Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

 Bewaar een kopie van de melding voor uw eigen administratie. De AFM kan contact met u opnemen als zij nog vragen heeft over uw melding.

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie