Vergunningaanvraag accountants

Aaccountantsorganisaties hebben een vergunning van de AFM nodig voor het verrichten van wettelijke controles.

Onderscheid wordt gemaakt in wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB's) en wettelijke controles bij overige ondernemingen en instellingen (niet-OOB's).

Voorbeelden van OOB’s zijn beursgenoteerde rechtspersonen, kredietinstellingen en verzekeraars.

Voor de behandeling van uw vergunningaanvraag staat een termijn van 8 weken.

 

Vergunningaanvraag accountants

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • een zelfstandig optredend organisatorisch verband zijn;
  • over een deugdelijk kwaliteitsbeleid en stelsel van kwaliteitsbeheersing beschikken;
  • onafhankelijk zijn van haar controlecliënten
  • integere en beheerste uitvoering van de bedrijfsvoering;
  • de meerderheid van de stemrechten in de accountantsorganisatie worden gehouden door accountantsorganisaties, auditkantoren of vakbekwame accountants;
  • alle (mede)beleidsbepalers moeten betrouwbaar zijn;
  • alle beleidsbepalers moeten deskundig te zijn;
  • de meerderheid van de (mede)beleidsbepalers moet vakbekwaam zijn.


Ook moeten accountantsorganisaties en externe accountants voldoen aan aanvullende eisen die gelden voor accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten bij OOB’s.

 

Vergunningaanvraag accountants

Vergunningaanvraag OOB: 
€200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €50.000

Vergunningaanvraag niet-OOB:
 
€200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €10.000

Betrouwbaarheidstoets per (mede)beleidsbepaler: €700 

Vergunningaanvraag accountants

Bijlageformulieren
Hieronder vindt u een overzicht van de formulieren voor de aanvraag van een niet-OOB-vergunning. Deze moet u invullen en uploaden in het generieke formulier (zie verder).


Als u een OOB-vergunning wilt aanvragen, neem dan contact op met ons secretariaat via telefoonnummer 020-797 2838 of stuur een e-mail naar wta@afm.nl.

Uploaden en verzenden
Zodra u bent ingelogd kunt u via de link hieronder het generieke formulier starten. Hierin kunt u de bijlageformulieren uploaden. Waneer u alles compleet heeft, kunt u het digitaal verzenden.

Status vergunningaanvraag
De status van uw vergunningaanvraag kunt u volgen via Lopende zaken in Mijn loket. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Zodra de vergunning is verleend, is dit zichtbaar in het register op de website van de AFM.

 

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie