Volledige vergunningintrekking accountants 

Wanneer u uw vergunning wilt laten intrekken, kunt u hier uw verzoek tot intrekking indienen. Bij uw verzoek tot intrekking dient u de hieronder beschreven informatie te uploaden.

Stap 1: Verzoek tot intrekking ondertekend door een beleidsbepaler

U dient een verzoek tot intrekking van de vergunning aan te leveren dat ondertekend is door een beleidsbepaler van uw accountantsorganisatie. In dit verzoek dient u aan te geven per wanneer u de vergunning wilt intrekken en de reden waarom u de vergunning wilt intrekken.

Stap 2: Stel vast of u wettelijke controles heeft verricht

 • Indien u in het afgelopen jaar geen wettelijke controles heeft verricht en in de meest recente AFM-monitor heeft ingevuld dat u geen wettelijke controles heeft verricht, bevestig dit dan schriftelijk bij de intrekking (zie stap 1).
 • Indien u in het afgelopen jaar wel wettelijke controles heeft verricht of in de meest recente AFM-monitor heeft ingevuld dat u wettelijke controles verricht, ga dan verder met stap 3. 


Stap 3: Toon aan dat u de wettelijke controles niet meer verricht

U moet aantonen dat u deze wettelijke controles zoals vastgesteld bij stap 2, niet meer verricht. Hiertoe dient u een bijlage in te vullen en te onderbouwen met documentatie die aantoont dat u de wettelijke controles niet meer uitvoert of gaat uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Correspondentie met de cliënt waarin staat dat de opdracht van de wettelijke controle is beëindigd.
 • Overeenkomsten of correspondentie waaruit blijkt dat uw controlecliënten zijn overgenomen door een andere vergunninghoudende accountantsorganisatie. De namen van de controlecliënten dienen in deze stukken te staan vermeld.
 • Indien de cliënt niet meer aan de groottecriteria voldoet: Een jaarrekening waaruit blijkt dat de organisatie niet meer controleplichtig is of correspondentie met de cliënt waarin staat dat de cliënt niet meer controleplichtig is.
 • Indien de cliënt failliet is: Documentatie waaruit blijkt dat de cliënt failliet is.
 • Indien de cliënt niet meer bestaat: Documentatie waaruit blijkt dat de cliënt is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.
   

Volledige vergunningintrekking accountants 

Geen bijzonderheden.

 

 

Volledige vergunningintrekking accountants 

Het intrekken van de vergunning is kosteloos.

De doorlopende toezichtkosten brengt de AFM  tot de intrekkingsdatum van uw vergunning (pro rato) bij u in rekening. 

 

Volledige vergunningintrekking accountants 

Via de link hieronder kunt u het intrekkingsformulier starten. U kunt het formulier online versturen. Verstuurt u daarbij:

 • het schriftelijk door de beleidsbepaler ondertekende intrekkingsverzoek.
 • indien u wettelijke controles heeft verricht de bijlage met de daarbij gevraagde onderbouwende documenten.

De tab ‘Informatie’ bevat een toelichting over de vereisten aan het intrekkingsverzoek en de aan te leveren documenten.

Status vergunningintrekking
De status van uw vergunningintrekking kunt u volgen via Lopende zaken in Mijn loket. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Zodra de vergunningintrekking is doorgevoerd, is dit zichtbaar in het register op de website van de AFM. 

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie