Wijzigingen en nieuwe antecedenten accountantsorganisaties

Accountantsorganisaties zijn verplicht nieuwe antecedenten en wijzigingen in de antecedenten van (mede)beleidsbepalers aan de AFM te melden.

Naar aanleiding van het antecedent kan de AFM overgaan tot het opnieuw toetsen van de betreffende persoon. Dit kan leiden tot het oordeel dat de betrouwbaarheid van de betreffende persoon niet meer buiten twijfel staat en/of dat de desbetreffende persoon niet langer geschikt is.

Voorbeelden van antecedenten zijn: (betrokkenheid bij) een verkeersmisdrijf, financiële problemen, een faillissement, valsheid in geschrifte, verduistering of onjuiste belastingaangifte.
Voor een overzicht van de antecedenten die in ieder geval gemeld moeten worden, zie Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties.

Als u twijfelt, raden wij u aan om contact op te nemen met het ondernemersloket van de AFM.

De AFM registreert antecedenten in de bestuurdersmonitor.

 

Wijzigingen en nieuwe antecedenten accountantsorganisaties

Geen bijzonderheden.

 

Wijzigingen en nieuwe antecedenten accountantsorganisaties

Aan het doorgeven van een wijziging zijn geen kosten verbonden.

 

Wijzigingen en nieuwe antecedenten accountantsorganisaties

Procedure

  1. U moet ingelogd zijn om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm
  2. Open het online aanvraagformulier via de link hieronder (Start dienst).
  3. Vul uw gegevens in en upload indien nodig bijlagen in het online aanvraagformulier.
  4. Verzend het online aanvraagformulier.

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie