Afmelding beleidsbepaler accountants OOB

Via deze dienst kunt u het aftreden melden van een:

  1. beleidsbepaler van een OOB-accountantsorganisatie (collectief I)
  2. beleidsbepaler van binnen het netwerk hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel in Nederland dat invloed uitoefent op het beleid van de accountantsorganisatie (collectief II); en
  3. lid van het orgaan belast met het interne toezicht op voornoemde beleidsbepalers (collectief III).

Afmelding beleidsbepaler accountants OOB

U ontvangt geen bevestiging van de afmelding. De status van uw afmelding is te zien in Lopende zaken in Mijn loket. Zodra de afmelding van de beleidsbepaler is verwerkt door de AFM, is dit zichtbaar in het register op de website van de AFM.

 

Afmelding beleidsbepaler accountants OOB

Voor de verwerking van deze afmelding worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Afmelding beleidsbepaler accountants OOB

Bijlagen
Onderstaand is de link naar het formulier Afmelding beleidsbepaler OOB-accountantsorganisaties opgenomen. Dit formulier moet u invullen en vervolgen als bijlage bij de dienst Afmelding beleidsbepaler accountants OOB in het digitaal loket uploaden.


In het formulier Afmelding beleidsbepaler OOB-accountantsorganisaties moet u aangeven:

  • voor welke beleidsbepaler, voor welk collectief en per welke datum de afmelding geldt
  • of de af te melden beleidsbepaler wordt vervangen door een nieuwe beleidsbepaler of dat binnen het huidige collectief de taken, bevoegdheden of aandachtsgebieden van deze beleidsbepaler of lid van het toezichthoudend orgaan worden verdeeld.


Als de vertrekkend beleidsbepaler wordt vervangen door een nieuwe beleidsbepaler, moet u voor het benoemen van de beoogd beleidsbepaler deze persoon door de AFM laten toetsen op betrouwbaarheid en geschiktheid alvorens u tot de benoeming overgaat. Zie hiervoor de Aanmelding (mede) beleidsbepaler OOB-accountantsorganisatie.

Als binnen het huidige collectief de taken, bevoegdheden en aandachtsgebieden van de vertrekkend beleidsbepaler worden verdeeld dient u de matrix verdeling aandachtsgebieden van het betreffende collectief opnieuw op te stellen en aan de AFM te versturen. De relevante matrixen zijn als bijlage in het formulier Afmelding beleidsbepaler OOB-accountantsorganisaties opgenomen. De AFM beoordeelt vervolgens of het collectief in zijn geheel nog voldoet aan de geschiktheidseisen.

 

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie