Beleggingsmaatschappijen zonder aparte beheerder hebben een vergunning nodig.

Een vrijstelling geldt als:

  • wordt aangeboden aan minder dan 100 personen
  • wordt aangeboden aan gekwalificeerde beleggers
  • de participaties minimaal € 50.000 zijn

 

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen
  • integere bedrijfsuitoefening
  • inrichting van de bedrijfsvoering
  • zeggenschapsstructuur
  • beleid ter voorkoming van belangenconflicten
  • minimum eigen vermogen


Beslistermijn

De AFM moet binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met acht weken worden verlengd. 
 

Vergunningaanvraag €200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €100.000

Betrouwbaarheidstoetsing per dagelijks, mede-
beleidsbepaler en commissaris                                       €700
 
Betrouwbaarheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks, medebeleidsbepaler en commissaris*                              €0

Geschiktheidstoetsing per dagelijks beleidsbepaler en commissaris                                                                 €2.900

Geschiktheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks
beleidsbepaler en commissaris*                                     €0 

* voor een persoon die al eerder is getoetst op geschiktheid voor een zelfde soort financiële onderneming met een vergelijkbaar dienstenpakket.

Invulinstructie
De Invulinstructie bevat een uitleg over de wijze waarop u het formulier moet invullen, welke bijlagen u moet toevoegen en aan welke eisen u moet voldoen.


Bijlagenformulieren
In de invulinstructie wordt verwezen naar een aantal formulieren en verklaringen die u in het aanvraagformulier moet uploaden. Hieronder vindt u een overzicht van deze formulieren:


Formulier
Via de link hieronder kunt u het aanvraagformulier starten. U kunt het formulier online versturen.

Status vergunninguitbreiding
De status van uw vergunningaanvraag kunt u volgen via Lopende zaken in Mijn loket. U ontvangt geen schriftelijke bevestiging. Zodra de vergunningaanvraag is goedgekeurd, is dit zichtbaar in het register op de website van de AFM.

 

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie