Aanmelden te toetsen personen beleggingsinstellingen-ICBE 

Beheerders van beleggingsinstellingen, beleggingsmaatschappijen zonder aparte beheerder en bewaarders moeten een benoeming van een dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler vooraf melden aan de AFM.

Hierbij moet de betrouwbaarheid van de aangemelde persoon worden aangetoond. Voor dagelijkse beleidsbepalers en commissarissen geldt daarnaast dat hun geschiktheid moet worden aangetoond. 


Ga naar Aanvragen om de benodigde bijlagen in te vullen en online te verzenden.


 

Aanmelden te toetsen personen beleggingsinstellingen-ICBE 

Benoeming na goedkeuring AFM
Het is pas toegestaan om de te toetsen persoon te benoemen en bij de Kamer van Koophandel in te schrijven, nadat u schriftelijk van de AFM heeft vernomen dat deze persoon door de AFM is goedgekeurd. Dit geldt ook indien de te toetsen persoon al eerder door de AFM is getoetst.

Wanneer vult u het betrouwbaarheidsformulier in?
Als de te toetsen persoon niet eerder is getoetst op betrouwbaarheid door de AFM en/of DNB, dan moet de te toetsen persoon het betrouwbaarheidsformulier invullen.

In het geval dat de te toetsen persoon al eerder op betrouwbaarheid is getoetst door de AFM en/of DNB, dan moet het betrouwbaarheidsformulier alleen opnieuw ingevuld en meegestuurd worden wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden in antecedenten.

Voorbeelden van antecedenten zijn:

 • (betrokkenheid bij) een verkeersmisdrijf
 • financiële problemen
 • een faillissement
 • valsheid in geschrifte
 • verduistering
 • een onjuiste belastingaangifte. 


Voor een overzicht van de antecedenten die in ieder geval gemeld moeten worden, zie Bijlage C van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo).

Ga naar Aanvragen om de benodigde bijlagen in te vullen en online te verzenden.   

Aanmelden te toetsen personen beleggingsinstellingen-ICBE 

Betrouwbaarheidsonderzoek
Kosten per dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler:

 • Betrouwbaarheidsonderzoek            €700
 • Eerder getoetst op betrouwbaarheid €0


Geschiktheidsonderzoek

Kosten per dagelijks beleidsbepaler of commissaris:

 • Geschiktheidsonderzoek                  €2.900
 • Eerder getoetst op geschiktheid *     €0


* voor een persoon die al eerder is getoetst op geschiktheid voor een zelfde soort financiële onderneming met een vergelijkbaar dienstenpakket.


Zodra de aanvraag is ingestuurd zijn de kosten voor het betrouwbaarheidsonderzoek verschuldigd, ongeacht de uitkomst van de aanvraagprocedure. Dit betekent dat de kosten in de volgende situaties in rekening worden gebracht:

 • als de AFM de aanvraag goedkeurt of afwijst
 • wanneer u de aanmelding tussentijds intrekt
 • wanneer een toetsing niet binnen de gestelde termijn compleet is aangeleverd en de AFM de aanvraag buiten behandeling heeft gesteld.

 

 Aanmelden te toetsen personen beleggingsinstellingen-ICBE 

Online aanvragen voor beheerders
Beheerders kunnen de melding doen via het online aanvraagformulier. Hiervoor moeten zij inloggen met hun AFM ID.

Invulinstructie

In de invulinstructie wordt uitgelegd hoe u het online aanvraagformulier moet invullen, welke bijlagen u moet toevoegen en aan welke eisen u moet voldoen.


Aanvraag indienen
Het betrouwbaarheidsonderzoek start met het invullen en digitaal verzenden van het betrouwbaarheidsformulier. Vergeet niet het ingevulde document te printen en te ondertekenen voordat u het formulier digitaal verzendt. U moet de ondertekende versie ook uploaden in het online aanvraagformulier, zie Bijlagen.


Bijlagen
Hieronder vindt u een overzicht van de formulieren en documenten die u moet uploaden in het online aanvraagformulier:


* voor het betrouwbaarheidsonderzoek voor een medebeleidsbepaler zijn alleen deze documenten van toepassing.

Procedure

 1. Start het betrouwbaarheidsonderzoek en sla het formulier op
 2. Vul de overige bijlageformulieren in en sla deze op
 3. Log in via Inloggen AFM ID
 4. Open het online aanvraagformulier via de link hieronder (Start dienst)
 5. Vul uw gegevens in en upload de bijlageformulieren in het aanvraagformulier.
 6. Verzend het aanvraagformulier


Uitzondering voor:
Bewaarders en beleggingsmaatschappijen zonder aparte beheerder kunnen deze dienst niet online aanvragen. Voor het aanmelden van de te toetsen persoon moet u het meldingsformulier benoeming invullen en samen met bovenstaande bijlagen aanleveren. 

Stuur de formulieren en bijlagen naar:

Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. de afdeling Assetmanagement
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie