Wijziging antecedenten beleggingsinstellingen-ICBE

Ondertoezichtstaande ondernemingen zijn verplicht nieuwe antecedenten en wijzigingen in de antecedenten van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen, medebeleidsbepalers aan de AFM te melden.

Naar aanleiding van het antecedent kan de AFM overgaan tot het opnieuw toetsen van de betreffende persoon. Dit kan leiden tot het oordeel dat de betrouwbaarheid van de betreffende persoon niet meer buiten twijfel staat en/of dat de betreffende persoon niet langer geschikt is.

Voorbeelden van antecedenten zijn: (betrokkenheid bij) een verkeersmisdrijf, financiële problemen, een faillissement, valsheid in geschrifte, verduistering of onjuiste belastingaangifte.
Voor een overzicht van de antecedenten die in ieder geval gemeld moeten worden, zie bijlage C van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 

Als u twijfelt, raden wij u aan om contact op te nemen met het ondernemersloket van de AFM.

De AFM registreert antecedenten in de bestuurdersmonitor.

Wijziging antecedenten beleggingsinstellingen-ICBE

Geen bijzonderheden.

 

Wijziging antecedenten beleggingsinstellingen-ICBE

Aan het doorgeven van een wijziging zijn geen kosten verbonden.

 

Wijziging antecedenten beleggingsinstellingen-ICBE

Via het meldingsformulier wijziging antecedenten kunt u uw wijzigingen doorgeven. 

Procedure

  1. Vul het formulier in en sla deze op.
  2. Onderteken een printexemplaar.
  3. Scan het ingevulde en ondertekende formulier.
  4. Veilig verzenden via Cryptshare
    Mail het bestand/formulier via Cryptshare naar meldingenformulier@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.


U ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail. Bewaar een kopie voor uw eigen administratie.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie