Verbonden agenten moeten zich aanmelden bij de AFM.

Verbonden agenten treden op onder volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van één bepaalde beleggingsonderneming. Voor rekening van die beleggingsonderneming verlenen zij bepaalde beleggingsdiensten.

Verbonden agenten hoeven niet afzonderlijk over een vergunning te beschikken, maar moeten wel voldoen aan de regels van de Wft. 

Bij de aanmelding zal een toetsingsgesprek met de verbonden agent gevoerd worden bij de AFM. Tijdens dit toetsingsgesprek worden onder meer vragen gesteld over de beoogde samenwerking, de (vakinhoudelijke) kennis en ervaring van de verbonden agent.
 

Een verbonden agent wordt aangemerkt als een beleggingsonderneming in de Wft.

Een verbonden agent moet tenminste twee dagelijks beleidsbepalers hebben. Onder bepaalde voorwaarden kan de AFM hiervan een ontheffing verlenen.


 

Het aanmelden van een verbonden agent kost €200.

Verder zijn er kosten voor de toetsing van de dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en commissarissen van de agent op betrouwbaarheid en geschiktheid.

De kosten van een betrouwbaarheidstoets bedragen €700 per persoon.

De kosten van een geschiktheidstoets bedragen €2.900 per persoon.

Invulinstructie
De invulinstructie bevat een uitleg over de wijze waarop u het formulier moet invullen, welke bijlagen u moet toevoegen en aan welke eisen u moet voldoen.


Bijlageformulieren
Bij het formulier moet u het ingevulde Meldingsformulier verbonden agent uploaden. 


Wanneer het bestuur van de verbonden agent uit twee of meer personen bestaat, dan moet u ook een ingevulde Geschiktheidsmatrix in het formulier uploaden. Met betrekking tot de kennis en ervaring per dagelijks beleidsbepaler hoeft alleen onderdeel B. Algemeen en specifiek vakinhoudelijk ingevuld te worden.


Het formulier Te toetsen personen kunt u gebruiken wanneer het Meldingsformulier verbonden agent voor u te weinig ruimte biedt om te toetsen personen op te geven. 


Formulier
Via de link hieronder kunt u het aanmeldingsformulier starten. U kunt het formulier online versturen.

Status aanmelding verbonden agent
De status van uw aanmelding kunt u volgen via Lopende zaken in Mijn loket. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Zodra de aanmelding is doorgevoerd, is dit zichtbaar in het register op de website van de AFM.

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie