De gedelegeerde richtlijn tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU (MiFID II), artikel 9 lid 15, bepaalt dat beleggingsondernemingen, vóór verder uitgifte of lancering, evalueren of de financiële instrumenten die zij uitgeven, ontwikkelen of samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen, functioneren zoals bedoeld, indien ze op de hoogte zijn van gebeurtenissen die de potentiële risico’s voor beleggers feitelijk kunnen beïnvloeden (crucial events).

Het gaat hier bijvoorbeeld om een overschrijding van een drempel die het rendementsprofiel beïnvloedt, of een verandering in de solvabiliteit van bepaalde emittenten waarvan de effecten of waarborgen de prestaties van het financiële instrument of gestructureerde deposito kunnen beïnvloeden. Daarbij moet de beleggingsonderneming passende maatregelen nemen, zoals het maken van een melding bij de AFM.

Welke informatie moet u verstrekken?

U kunt denken aan informatie over de gebeurtenis of uitkomsten van de review, zoals:

  • het effect van de gebeurtenis op de werking van het product
  • de doelgroep(en) aan wie het product is verkocht
  • de gevolgen voor die doelgroep(en)
  • de gevolgen voor de distributiestrategie, en
  • de genomen of te nemen maatregelen

Melding crucial event

Geen bijzonderheden.

 

Melding crucial event

Niet van toepassing.

 

Melding crucial event

Via onderstaande link kunt u het meldformulier downloaden. De handleiding beschrijft stap voor stap hoe u de melding kunt doen.

 

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie