Melding Sanctiewet

Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen moeten de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet) naleven. De Sanctiewet is de grondslag voor de uitwerking van (inter)nationale regels ter uitvoering van internationale sanctiemaatregelen.

Een onderneming  moet onverwijld een melding doen wanneer blijkt dat zij een cliënt heeft die overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit zoals bedoeld in de sanctieregelgeving, of als sprake is van een (in potentie) ongeoorloofde transactie of financiële dienst, zoals bedoeld in de sanctieregelgeving.

BGfo en Wwft
In bepaalde gevallen kan het zijn dat een ‘hit’ met sanctieregelgeving ook gemeld moet worden bij de AFM als incident in de zin van BGfo en/of als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wwft bij de FIU-Nederland.

 

Melding Sanctiewet

Geen bijzonderheden.

 

Melding Sanctiewet

Niet van toepassing.

 

Melding Sanctiewet

U kunt uw melding doen met het Meldformulier Sanctiewet.

Veilig verzenden via Cryptshare
Mail het bestand/formulier via Cryptshare naar meldingsanctiewet@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie