Aanvraag deferral beleggingsondernemingen

Algemene informatie
Nationale toezichthouders kunnen deferrals verlenen. Dat is uitstel van publicatie van transacties wanneer de transactie voldoet aan een aantal eisen gebaseerd op het type product, de gemiddelde dagelijkse omzet van dat product en de grootte van de transactie.

Partijen kunnen een aanvraag indienen voor een deferral. De AFM heeft daarvoor een Application form Deferrals for investment firms en een bijbehorend AFM Excel template deferrals for investment firms opgesteld (zie tab Aanvragen).

De AFM verleent alleen toestemming wanneer een verzoek volledig is en aan de wettelijke vereisten voldoet. Per entiteit wordt een deferral toegekend voor toekomstige transacties in op platformen verhandelde financiële instrumenten.

Beleggingsondernemingen die transacties uitvoeren buiten handelsplatformen
Beleggingsondernemingen die transacties uitvoeren buiten handelsplatformen kunnen in aanmerking komen voor de mogelijkheid tot uitgestelde openbaarmaking, op grond van artikel 20, tweede lid of artikel 21, vierde lid, laatste alinea, MiFIR. Het moet dan gaan om transacties in financiële instrumenten die tevens verhandeld worden op een platform dat gebruik maakt van uitgestelde openbaarmaking bij de handel in die financiële instrumenten. Hiervoor is het niet nodig om de AFM vooraf om toestemming te vragen (dit komt dus ook niet terug in de documenten van de AFM via welke het mogelijk is een aanvraag voor uitgestelde openbaarmaking te doen).

Beleggingsondernemingen die transacties uitvoeren buiten handelsplatformen kunnen ook gebruik maken van uitgestelde openbaarmaking bij transacties in financiële instrumenten die verhandeld worden op een platform dat geen gebruik maakt van uitgestelde openbaarmaking, zoals bedoeld in artikel 21, vierde lid, eerste alinea MiFIR. Hiervoor is het wel nodig om vooraf toestemming van de AFM te vragen. Dit kan door de Application form Deferrals for investment firms en het bijbehorende AFM Excel template deferrals for investment firms in te vullen (zie tab Aanvragen).

 

Aanvraag deferral beleggingsondernemingen 

Geen bijzonderheden.

 

Aanvraag deferral beleggingsondernemingen

Niet van toepassing.

 

Aanvraag deferral beleggingsondernemingen

Vul onderstaande formulieren volledig in en stuur deze naar de AFM.

Het is belangrijk dat deze formulieren nauwkeurig en uitgebreid worden ingevuld. De Application form Deferrals for investment firms moet ondertekend worden door een daarvoor bevoegd persoon binnen de onderneming.

Veilig verzenden via Cryptshare
Verzend beide formulieren via Cryptshare naar Mifid2_deferral@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

Of stuur de formulieren per post naar:

Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. de heer Bas Dommerholt
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

Vragen
Vragen kunt u per e-mail stellen via Mifid2_deferral@afm.nl.  

Formulieren


Bovenstaande formulieren zijn alleen van toepassing op beleggingsondernemingen (die geen handelsplatform exploiteren). Wilt u een deferral aanvragen namens een marktexploitant of een beleggingsonderneming die een handelsplatform exploiteert, dan moet u de daarvoor bestemde formulieren invullen. Zie Aanvraag deferral voor marktexploitanten.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie