Betrouwbaarheidsonderzoek

Wanneer een instelling wil overgaan tot benoeming van een dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler, dan moet zij dat vooraf aan de AFM melden.

De persoonlijke integriteit van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers maakt deel uit van de integriteit van de financiële sector. Om deze persoonlijke integriteit te waarborgen is het noodzakelijk dat deze personen getoetst worden op hun betrouwbaarheid.

U wordt in beginsel slechts eenmaal getoetst op betrouwbaarheid aan 'de poort van de financiële wereld'. Deze toetsing is in principe onbeperkt geldig, tenzij zich wijzigingen in uw antecedenten hebben voorgedaan. Op basis van artikel 12 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (“Bgfo”) stelt de  AFM vast of de betrouwbaarheid van een persoon buiten twijfel staat.

Dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders worden getoetst op geschiktheid om te zorgen voor dat hun bedrijfsvoering adequaat wordt georganiseerd en dat hun cliënten van deskundig advies worden voorzien. 

Betrouwbaarheidsonderzoek

De eis dat dagelijks beleidsbepalers en commissarissen geschikt en betrouwbaar zijn en dat medebeleidsbepalers betrouwbaar zijn vloeit voort uit de voorwaarden omtrent het verlenen van een vergunning op grond van de financiële toezichtwetten.

Aan deze eis dient dan ook doorlopend te worden voldaan. Het onderzoek door AFM maakt onderdeel uit van de benoemingsprocedure van een dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler. Als iemand niet geschikt is of iemands betrouwbaarheid niet buiten twijfel staat, kan hij/zij niet benoemd worden.

Daarom moeten personen voorafgaand aan de benoeming getoetst worden door de AFM.

Stuur het ingevulde betrouwbaarheidsformulier samen met het meldingsformulier voorgenomen benoeming naar de AFM.

 

Betrouwbaarheidsonderzoek

Betrouwbaarheidsonderzoek
De kosten van een betrouwbaarheidsonderzoek zijn
€1.000 per dagelijks beleidsbepaler, medebeleidsbepaler of commissaris. Voor een persoon die reeds eerder op betrouwbaarheid is getoetst wordt €200 in rekening gebracht.

Geschiktheidsonderzoek
De kosten van een geschiktheidsonderzoek zijn €1.500 per dagelijks beleidsbepaler of commissaris. Voor een persoon die reeds eerder is getoetst op geschiktheid wordt €200 in rekening gebracht.

Als de AFM bij aanmelding van een eerder getoetste persoon twijfels heeft over de betrouwbaarheid en/of geschiktheid, dan moet de AFM opnieuw toetsen. De AFM zal hiervoor het tarief opleggen van een nog ongetoetste persoon. Hertoetsing vindt plaats na bijvoorbeeld een faillissement, vergrijpboete of strafrechtelijke veroordeling.

Betrouwbaarheidsonderzoek

U kunt hier het betrouwbaarheidsformulier downloaden. Het formulier kunt u digitaal invullen en verzenden.Daarbij moet u ook getekend exemplaar per post opsturen.


Stuur het ingevulde betrouwbaarheidsformulier samen met het meldingsformulier voorgenomen benoeming naar de AFM.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie