Als een vergunninghoudende beleggingsonderneming een (nieuwe) nevendienst wil gaan verlenen, dan moet dit gemeld worden aan de AFM. Hieronder volgt een korte omsomming van de verschillende nevendiensten.

Nevendiensten:
a. bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten;
b. verstrekking van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in financiële instrumenten te verrichten;
c. advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden;
d. valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten;
e. onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse;
f. dienst in verband met het overnemen van financiële instrumenten;
g. beleggingsdienst of -activiteit alsmede nevendienst die verband houden met de onderliggende waarde van de financiële instrumenten.


 

Deze nevendiensten mogen uitsluitend verricht worden in combinatie met een vergunning als beleggingsonderneming.

 

De AFM brengt hiervoor geen kosten in rekening.

 

Invulinstructie
De Invulinstructie bevat een uitleg over de wijze waarop u het formulier moet invullen, welke bijlagen u moet toevoegen en aan welke eisen u moet voldoen.


Bijlagenformulieren

In de Invulinstructie wordt verwezen naar een aantal formulieren en verklaringen die u in het nevendienstenformulier moet uploaden. Hieronder vindt u een overzicht van deze formulieren:


Formulier

Via de link hieronder kunt u het formulier starten. U kunt het formulier online versturen.

Status uitbreiding nevendiensten
De status van uw uitbreiding kunt u volgen via Lopende zaken in Mijn loket. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Zodra de nieuwe nevendiensten zijn verleend, is dit zichtbaar in het register op de website van de AFM.

 

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie