Vergunningaanvraag beleggingsondernemingen

Beleggingsondernemingen hebben een vergunning nodig voor het verlenen van beleggingsdiensten en het verrichten van beleggingsactiviteiten.

Beleggingsdiensten:

 • ontvangen/doorgeven orders
 • uitvoeren orders
 • beheren individueel vermogen
 • beleggingsadvies
 • overnemen/plaatsen emissies met plaatsingsgarantie
 • overnemen/plaatsen emissies zonder plaatsingsgarantie


Beleggingsactiviteiten:

 • handel voor eigen rekening
 • exploiteren georganiseerde handelsfaciliteit (OTF)
 • exploiteren multilaterale handelsfaciliteit (MTF)


Termijn
De wettelijke behandeltermijn voor de vergunningaanvraag is 13 weken.

Vergunningaanvraag beleggingsondernemingen

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

 • geschiktheid en betrouwbaarheid van dagelijks beleidsbepaler en commissarissen
 • betrouwbaarheid van medebeleidsbepalers
 • integere bedrijfsuitoefening
 • inrichting van de bedrijfsvoering
 • zeggenschapsstructuur
 • maatregelen ter bescherming van de rechten van cliënten
 • beleid ter voorkoming van belangenconflicten
 • minimum eigen vermogen 

Vergunningaanvraag beleggingsondernemingen

Vergunningaanvraag: €200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €100.000

Betrouwbaarheidstoetsing per dagelijks, medebeleidsbepaler en commissaris €700
 
Betrouwbaarheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks, medebeleidsbepaler en commissaris* €0

Geschiktheidstoetsing per dagelijks beleidsbepaler en commissaris €2.900
Geschiktheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks
beleidsbepaler en commissaris* €0

 

* voor een persoon die al eerder is getoetst op geschiktheid voor een zelfde soort financiële onderneming met een vergelijkbaar dienstenpakket.

Vergunningaanvraag beleggingsondernemingen

Invulinstructie
De invulinstructie bevat een uitleg over de wijze waarop u het formulier moet invullen, welke bijlagen u moet toevoegen en aan welke eisen u moet voldoen.


Leidraad

Het is raadzaam zowel de toelichting in het formulier vergunningaanvraag beleggingsonderneming als de leidraad goed te lezen.

Bijlageformulieren
In de invulinstructie wordt verwezen naar een aantal formulieren en verklaringen die u in het vergunninguitbreidingformulier moet uploaden. Hieronder vindt u een overzicht van deze formulieren:


Formulier
Via de link hieronder kunt u het vergunningaanvraagformulier starten. U kunt het formulier online versturen.

Status vergunningaanvraag
De status van uw vergunningaanvraag kunt u volgen via Lopende zaken in Mijn loket. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Zodra de vergunning is verleend, is dit zichtbaar in het register op de website van de AFM.

 

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie