Melding bestuurders en commissarissen 

Bestuurders en commissarissen van uitgevende instellingen zijn verplicht elke wijziging in het aantal de aandelen en/of stemmen die zij bezitten van de betreffende uitgevende instelling onverwijld aan de AFM melden.

Deze meldingen worden gepubliceerd in de openbare registers van de AFM. 

 

Melding bestuurders en commissarissen 

Geen bijzonderheden.

 

Melding bestuurders en commissarissen 

Er worden geen kosten specifiek voor deze dienst in rekening gebracht. Wel ontvangen uitgevende instellingen jaarlijks een doorlopende heffing

 

Melding bestuurders en commissarissen  

Melden via Loket AFM
U kunt uw melding doorgeven via Loket AFM.   

Als u vragen heeft over de toegang tot Loket AFM of vragen over de melding, dan kunt u een mail sturen naar melden@afm.nl.

Problemen met Loket AFM?
Als u problemen heeft met het digitaal melden via Loket AFM, kunt u onderstaand formulier (PDF) gebruiken.


Veilig verzenden via Cryptshare
Mail het formulier via Cryptshare naar melden@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie