Melding geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal en het aantal stemmen van een Nederlandse naamloze vennootschap met een notering in Europa en een in Nederland aan de beurs genoteerde rechtspersoon die is opgericht naar niet EU-recht is openbaar en wordt beschikbaar gesteld via de openbare registers van de AFM.

De beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht hun geplaatst kapitaal en het aantal stemmen te melden aan de AFM.

Wijzigingen van 1% of meer
De uitgevende instelling moet elke wijziging van haar kapitaal onverwijld aan de AFM melden als het kapitaal ten opzichte van de vorige melding met 1% of meer is gewijzigd.

Melding geplaatst kapitaal

Geen bijzonderheden.

 

Melding geplaatst kapitaal

Er worden geen kosten specifiek voor deze dienst in rekening gebracht. Wel ontvangen uitgevende instellingen jaarlijks een doorlopende heffing.  

 

Melding geplaatst kapitaal

Melden via Loket AFM
U kunt uw melding doorgeven via Loket AFM.  

Als u vragen heeft over de melding, dan kunt u een mail sturen naar melden@afm.nl.  

Problemen met Loket AFM?
Als u problemen heeft met het digitaal melden via Loket AFM, kunt u onderstaand formulier (PDF) gebruiken.


Veilig verzenden via Cryptshare

Mail het formulier via Cryptshare naar melden@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie