Melding beoogde benoeming accountant  

Organisaties van openbaar belang (OOB’s) moeten de AFM melden aan welke accountant of accountantsorganisatie zij beogen een opdracht te verlenen tot het controleren van de jaarrekening.

Herbenoemingen moeten ook worden gemeld. Daarbij moet ook worden aangegeven door welk orgaan de accountant of accountantsorganisatie zal worden benoemd (de algemene vergadering van aandeelhouders of een ander orgaan).

Zij moeten deze melding doen vóórdat zij de opdracht verlenen aan de desbetreffende accountant of accountantsorganisatie.

Voor wie geldt de meldplicht?
Deze meldplicht geldt voor alle organisaties van openbaar belang (OOB). Dit betreft:

  • In Nederland gevestigde rechtspersonen naar Nederlands recht waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Economische Ruimte (EER).

  • Banken en centrale kredietinstellingen met zetel in Nederland en een vergunning van DNB.

  • Herverzekeraars, levensverzekeraars of schadeverzekeraars met zetel in Nederland en een vergunning van DNB.

Melding beoogde benoeming accountant  

Deze melding is opgenomen in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 16, eerste lid Verordening (EU) nr. 537/2014.

 

Melding beoogde benoeming accountant  

Niet van toepassing.

 

Melding beoogde benoeming accountant  

Veilig verzenden via Cryptshare
Mail het formulier via Cryptshare naar auditor.appointment@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

Vragen?
Stuur een e-mail naar melden@afm.nl.


 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie