Melding substantiële deelneming

Substantiële deelneming en shortpositie
Deelnemingen of shortposities van 3% of meer van het geplaatste kapitaal en/of stemmen van een uitgevende instelling moeten verplicht gemeld worden aan de AFM. Deze worden gepubliceerd in het openbare register.

Drempelwaarden
Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de aandeelhouder dit onverwijld melden. Hij moet opnieuw melden zodra zijn substantiële deelneming of short positie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt of verliest over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende instelling (de noemer).

De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.

Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten
Iedereen die bijzondere statutaire zeggenschapsrechten krijgt of verliest, moet dit onverwijld melden aan de AFM. Voorbeelden hiervan zijn preferente aandelen of prioriteitsaandelen.

Lees hier de leidraad voor aandeelhouders (september 2016)

Melding substantiële deelneming

Geen bijzonderheden.

 

Melding substantiële deelneming

Er worden geen kosten specifiek voor deze dienst in rekening gebracht. Wel ontvangen uitgevende instellingen jaarlijks een doorlopende heffing

 

Melding substantiële deelneming

Melden via Loket AFM
U kunt uw melding doorgeven via Loket AFM.

Als u vragen heeft over de toegang tot Loket AFM of vragen over de melding, dan kunt u een mail sturen naar
melden@afm.nl.

Problemen met Loket AFM?
Wanneer u problemen heeft met het digitaal melden via Loket AFM, kunt u onderstaand formulier (PDF) gebruiken.


Veilig verzenden via Cryptshare
Mail het formulier via Cryptshare naar melden@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie