Verwijzingstabellen Biedingsbericht

Als een concept biedingsbericht ter goedkeuring aan de AFM wordt aangeboden, dient dit vergezeld te gaan van de toepasselijke ingevulde verwijzingstabellen.

De verwijzingstabellen zijn opgesteld voor de bijlagen bij het Besluit Openbare Biedingen waarin de vereisten voor biedingsberichten zijn vastgesteld.

De ingevulde tabellen moet u per e-mail toesturen naar openbare.biedingen@afm.nl

Een overzicht van de verwijzingstabellen vindt u onder Aanvragen.

 

Verwijzingstabellen Biedingsbericht

Bijlage G (Standpuntbepaling)
De verwijzingstabel voor Bijlage G (gegevens inzake het bericht van de doelvennootschap) is niet opgenomen in het overzicht, omdat dit bericht slechts ná publicatie door de AFM wordt getoetst (en niet vooraf wordt goedgekeurd).

Bijlage G is bedoeld voor informatie die ten minste moet worden opgenomen in het bericht dat de doelvennootschap op grond van art. 18 lid 2 Bob uiterlijk vier werkdagen voor de algemene vergadering ter bespreking van het openbaar bod voor haar aandeelhouders algemeen verkrijgbaar stelt.

Verwijzingstabellen Biedingsbericht

Niet van toepassing.

 

Verwijzingstabellen Biedingsbericht

Veilig verzenden via Cryptshare
Mail de ingevulde tabellen via Cryptshare naar openbare.biedingen@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.  

Verwijzingstabellen
Toepasselijke verwijzingstabellen bij een openbaar bod dat is aangekondigd op of ná 1 juli 2012:

  • Bijlage A (Algemene gegevens inzake een openbaar bod) 
  • Bijlage B (Bijzondere gegevens inzake het volledig bod) 
  • Bijlage C (Bijzondere gegevens inzake het partieel bod) 
  • Bijlage D (Bijzondere gegevens inzake het tenderbod) 
  • Bijlage E (Bijzondere gegevens inzake het verplicht bod) 
  • Bijlage F (Bijzondere gegevens inzake het ruilbod)
  • Bijlage G (Gegevens inzake het bericht van de doelvennootschap)

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie