Verwijzingstabellen Prospectus

Een conceptprospectus dat ter goedkeuring aan de AFM wordt aangeboden moet vergezeld gaan van de toepasselijke ingevulde verwijzingstabellen.

Via de link hieronder kunt u een overzicht downloaden van de verwijzingstabellen die van toepassing kunnen zijn bij een aanbieding of toelating van een bepaald type effect. Dit overzicht kunt u gebruiken als startpunt om te beoordelen welke combinatie van verwijzingstabellen van toepassing is. Daarnaast kunnen de diverse artikelen van de prospectusverordening als leidraad dienen. Afhankelijk van de specifieke effecten kunnen ook andere combinaties van verwijzingstabellen worden toegepast of geëist.

Verwijzingstabellen Prospectus

Geen bijzonderheden.

 

Verwijzingstabellen Prospectus

Niet van toepassing.

 

Verwijzingstabellen Prospectus

De verwijzingstabellen zijn opgesteld voor alle schema's en bouwstenen (bijlagen) uit de Prospectusverordening (EG) Nr. 809/2004 waarin de vereisten voor prospectussen zijn vastgelegd. Als een bepaald schema of een bepaalde bouwsteen wordt toegepast bij het opstellen van een prospectus, wordt voor dit schema een verwijzingstabel ingevuld.

De linker kolom bevat het schemavereiste; in de rechter kolom kan naar de vindplaats in het prospectus (bladzijde; paragraaf) worden verwezen. In het algemeen moet een prospectus vergezeld gaan van enkele verwijzingstabellen: voor het registratiedocument, de verrichtingennota en eventuele aanvullende bouwstenen.

De verwijzingstabellen voor ‘speciale’ uitgevende instellingen zijn alleen beschikbaar in de Engelse taal.

Veilig verzenden via Cryptshare
Mail de ingevulde verwijzingstabellen via Cryptshare naar service.prospectus@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie