Iedere persoon of onderneming kan misstanden in de markt voor financiële dienstverlening vrijwillig, en eventueel anoniem, melden bij de AFM. Met de informatie van de meldingen kan de AFM gericht toezicht houden op financiële dienstverleners die de Wet op het financieel toezicht (Wft) niet naleven. De meldingen leveren een belangrijke bijdrage aan een kwalitatief betere markt voor financiële dienstverlening en aan de bescherming van consumenten op deze markt.

Verplichte meldingen
U bent in sommige gevallen verplicht om de AFM op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen uw onderneming of misstanden in de markt die u in uw dagelijkse werkzaamheden tegenkomt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om incidenten binnen uw onderneming of een misstand bij een (onder)bemiddelaar waar u mee samenwerkt.

Wat gebeurt er met uw melding?
De AFM ontvangt jaarlijks duizenden meldingen over mogelijke misstanden bij financiële partijen. Meldingen zijn afkomstig van bijvoorbeeld consumenten of belangenorganisaties, maar ook van adviseurs en bemiddelaars.

Om te zorgen dat de capaciteit van de AFM zo effectief mogelijk wordt ingezet, registreren en beoordelen wij alle inkomende signalen zorgvuldig. Sommige signalen zijn zo ernstig dat zij direct leiden tot een onderzoek. Van alle ontvangen signalen maken wij doorlopend analyses om te kijken of er actie ondernomen moet worden. Dat gebeurt als signalen (lijken te) wijzen op grotere marktproblemen of –risico’s. In dat geval kunnen deze signalen aanleiding vormen om bijvoorbeeld een marktbreed onderzoek in te stellen.

Vanwege onze geheimhoudingsplicht mogen wij maar zelden vertellen wat wij met signalen over individuele partijen doen. Pas als wij een maatregel nemen tegen een partij en deze (soms na lange tijd) kunnen publiceren, is duidelijk zichtbaar voor melders dat de AFM heeft opgetreden.

Vragen?
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket, telefoon 0800 - 6800 680 (gratis) of per e-mail via ondernemersloket@afm.nl.

Geen bijzonderheden.

Niet van toepassing.

Via de link <Start dienst> onderaan kunt u het formulier openen. U kunt het formulier online invullen en versturen.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie