Melding (beëindiging) werkzaamheden

Vrijstelling meldingsplicht
Iedereen die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf transacties voor eigen rekening verricht, kan voor het melden van een substantiële deelneming uitgezonderd worden.

Melden werkzaamheden
Om voor een uitzondering in aanmerking te komen, moet u melden dat u bepaalde werkzaamheden verricht of gaat verrichten. Het betreft werkzaamheden als bedoeld in onderdeel a van de definitie van verrichten van een beleggingsactiviteit in artikel 1:1 Wft.

Afmelden werkzaamheden
Als u de betreffende werkzaamheden heeft beëindigd of gaat beëindigen, dan moet u dit melden.

 

Melding (beëindiging) werkzaamheden

Geen bijzonderheden.

 

Melding (beëindiging) werkzaamheden  

Voor de melding worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Melding (beëindiging) werkzaamheden

Veilig verzenden via Cryptshare
Mail onderstaand formulier via Cryptshare naar melden@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

Vragen kunt u mailen naar melden@afm.nl.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie