Collectieve vergunning
U kunt als vergunninghouder aangesloten ondernemingen aanmelden. Voorwaarde hiervoor is, dat u een collectieve vergunning heeft. Als u nog geen collectieve vergunning heeft, dan moet u deze aanvragen via de dienst Uitbreiden vergunning.

Verantwoordelijkheid
Als centrale organisatie bent u verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke regels door de aangesloten onderneming. U moet daarom als centrale organisatie bevoegdheden hebben (op basis van statuten of op basis van een overeenkomst) om er voor te zorgen dat de aangesloten onderneming zich aan de Wet op het financieel toezicht houdt.

Wft-diploma's vereist
Alle adviseurs moeten op het moment van de aanmelding beschikken over relevante Wft-diploma’s. Meer informatie over de vakbekwaamheidseisen kunt u vinden via www.afm.nl/vakbekwaamheid.

Meer informatie
In de invulinstructie aangesloten onderneming kunt u meer lezen over de voorwaarden en hoe u een aangesloten onderneming moet aanmelden.

Om een aangesloten onderneming aan te melden moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

U moet als centrale organisatie over voldoende bevoegdheden beschikken om handelingen in strijd met de Wft door de aangesloten onderneming tegen te kunnen gaan. Deze bevoegdheden moet u kunnen uitoefenen op basis van een overeenkomst of op basis van de statuten.

De aangesloten onderneming moet uw onderneming hebben gemachtigd om hen jegens de AFM te vertegenwoordigen.

U moet een organogram kunnen overleggen waaruit de aandelenverhoudingen blijken.

Als uw onderneming over een vergunning beschikt voor het bemiddelen in (her)verzekeringen of voor het nationaal regime, dan moet de aangesloten onderneming een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben voor de relevante diensten.

Als uw onderneming over een vergunning beschikt voor het aanbieden van krediet, dan moet de aangesloten onderneming aangesloten zijn bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). U moet een bewijs van inschrijving van de aangesloten onderneming meesturen met de aanmelding.

Termijn
U ontvangt binnen acht weken een beslissing op de aanmelding van de aangesloten onderneming. Via Mijn Loket onder Lopende zaken kunt u het verloop van uw aanmelding volgen.

De kosten voor het aanmelden van een aangesloten onderneming zijn €500 per aangesloten onderneming. 

Als u twintig of meer aangesloten ondernemingen in één keer aanmeldt, dan geldt een maximumbedrag van €10.000.

Invulinstructie
De AFM raadt u aan
om de invulinstructie te lezen voordat u begint met het invullen van het formulier. In de invulinstructie wordt een uitleg gegeven over de wijze waarop u het formulier moet invullen, welke bijlagen u moet toevoegen en aan welke eisen u moet voldoen.


Voorkom onnodige kosten

Alle adviseurs moeten op het moment van de aanmelding beschikken over de nieuwe Wft-diploma’s. Controleert u eerst of de onderneming voldoet aan alle gestelde eisen voordat u een vergunning aanvraagt.

Na aanvraag van de vergunning worden de kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Ongeacht of de vergunning uiteindelijk wordt verleend.

Meer informatie over de nieuwe vakbekwaamheidseisen kunt u vinden via www.afm.nl/vakbekwaamheid.

Bijlageformulieren
In de invulinstructie wordt verwezen naar een aantal formulieren en verklaringen die u in het vergunningaanvraagformulier moet uploaden. Hieronder vindt u een overzicht van deze formulieren: 


Formulier

Via de link hieronder kunt het aanmeldingsformulier openen. U kunt het formulier online invullen en versturen.

 

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie