Aanmelding Europees paspoort financiële dienstverlening

Als u een vergunning heeft voor het bemiddelen, het optreden als (onder)gevolmachtigd agent of het herverzekeringsbemiddelen in levensverzekeringen en/of schadeverzekeringen, of het bemiddelen in hypothecair krediet en u wilt deze diensten in een ander Europees land aanbieden, dan kunt u een Europees paspoort voor het betreffende land aanvragen.

Notificatie buitenlandse toezichthouder
Zodra de AFM uw verzoek heeft ontvangen, zal zij de buitenlandse toezichthouder op de hoogte stellen van uw voornemen. Dertig dagen na dagtekening van de brief die de AFM verzendt aan de buitenlandse toezichthouder, mag u uw diensten in het betreffende land aanbieden.

U ontvangt een afschrift van het verzoek aan de buitenlandse toezichthouder.

Andere diensten in het buitenland
Als u ook bijvoorbeeld consumptief krediet in het buitenland wilt aanbieden, dan moet u hiervoor een vergunning in het betreffende land aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de financiële toezichthouder van het betreffende land.

Meer informatie
In de Invulinstructie Europees paspoort kunt u meer lezen over de voorwaarden en hoe u een Europees paspoort kunt aanvragen.

Aanmelding Europees paspoort financiële dienstverlening

Dienstverrichting of bijkantoor
U heeft twee mogelijkheden om uw diensten in het buitenland aan te bieden:

  • Door dienstverrichting. Dit houdt in dat u uw activiteiten vanuit uw kantoor in Nederland verricht. U opent geen kantoor in het buitenland.
  • Via een bijkantoor. Dit houdt in dat u een kantoor opent in het land waar u een Europees paspoort voor aanvraagt. De gegevens van dit bijkantoor moet u ook opgeven aan de AFM. Het bijkantoor heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid en is dus een onderdeel van de Nederlandse vennootschap.


Bijkantoor
Het bijkantoor moet een adres en een contactpersoon hebben in het betreffende land. Wijzigingen met betrekking tot het bijkantoor moet u doorgegeven aan de AFM. Wijzigingen in de relatiegegevens kunt u doorgegeven via de dienst Wijzigen relatiegegevens.

Bij wijzigingen moet u denken aan:

  • wijziging van het adres van het bijkantoor;
  • wijziging van de contactpersoon van het bijkantoor;
  • het openen van een extra bijkantoor;
  • het opheffen van een bijkantoor.


De AFM geeft deze wijzigingen door aan de buitenlandse toezichthouder.

 

Aanmelding Europees paspoort financiële dienstverlening

Voor de aanvraag van een Europees paspoort worden geen kosten in rekening gebracht door de AFM.

Een buitenlandse toezichthouder kan wel kosten in rekening brengen voor de verwerking van uw verzoek.

 

Aanmelding Europees paspoort financiële dienstverlening

Invulinstructie
De AFM raadt u aan
om de Invulinstructie te lezen voordat u begint met het invullen van het aanvraagformulier. In de Invulinstructie wordt een uitleg gegeven over de wijze waarop u het formulier moet invullen, welke bijlagen u moet toevoegen en aan welke eisen u moet voldoen.

 

Bijlagenformulieren
In de Invulinstructie wordt verwezen naar een aantal formulieren en verklaringen die u in het vergunningaanvraagformulier moet uploaden. Hieronder vindt u een overzicht van deze formulieren: 


Formulier

Via de link hieronder kunt u het formulier openen. U kunt het formulier online invullen en versturen.

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie