Als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt, dan moet u dit aan de AFM melden.

Eenvoudige rechtsvormwijziging
U hoeft geen nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM in te dienen als er sprake is van een eenvoudige rechtsvormwijziging. Van een eenvoudige rechtsvormwijziging is sprake als er ondanks de rechtsvormwijziging, verder geen wijzigingen binnen uw onderneming plaatsvinden. 

Let op! Als u een eenvoudige rechtsvormwijziging wilt aanvragen, kunt u dat alleen doen met het AFM ID van de nieuwe rechtsvorm.


Nieuw vergunningnummer

Als uw onderneming voldoet aan alle voorwaarden, dan zal de AFM een vergunning verlenen aan de nieuwe rechtsvorm. Uw onderneming krijgt daarmee ook een nieuw vergunningnummer.

Meer informatie
In de invulinstructie rechtsvormwijziging kunt u meer lezen over de voorwaarden en hoe u een rechtsvormwijziging kunt indienen.

Om voor een eenvoudige rechtsvormwijziging in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Er moet sprake zijn van een wijziging naar een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar B.V.) en de nieuwe rechtsvorm moet een nieuwe opgerichte entiteit zijn, waar (nog) geen activiteiten in hebben plaatsgevonden;

  • De huidige producten en diensten mogen niet worden uitgebreid. Er mogen wel producten en diensten worden ingetrokken in de nieuwe rechtsvorm;

  • Er mogen geen nieuwe dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers of toezichthouders bijkomen. Er mogen wel dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders aftreden in de nieuwe rechtsvorm;

  • De vakbekwaamheid moet gewaarborgd blijven;

  • Als uw onderneming bemiddelt in (her)verzekeringen of activiteiten verricht met betrekking tot het nationaal regime, dan moet de beroepsaansprakelijkheids-verzekering worden omgezet naar de nieuwe rechtsvorm.


Wanneer u niet kunt voldoen aan een van de hierboven genoemde voorwaarden, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen voor de nieuwe rechtsvorm. 

 

Beslistermijn
De AFM moet binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met acht weken worden verlengd. Via Mijn Loket onder Lopende zaken kunt u het verloop van uw aanvraag volgen.

De kosten van een eenvoudige rechtsvormwijziging zijn €400.

Invulinstructie
Het is raadzaam om de invulinstructie te lezen voordat u begint met het invullen van het formulier. In de invulinstructie wordt een uitleg gegeven over de wijze waarop u het formulier moet invullen en aan welke eisen u moet voldoen.


Bijlageformulieren
In de invulinstructie wordt verwezen naar een aantal formulieren en verklaringen die u in het formulier moet uploaden. Hieronder vindt u een overzicht van deze formulieren en een aantal documenten die u moet meesturen.


Formulier

Via de link hieronder kunt het formulier openen. U kunt het formulier online invullen en versturen.

 

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie