Een vergunninghouder die een vergunning heeft voor het aanbieden en/of bemiddelen van een financieel product kan een verbonden bemiddelaar aanmelden. Een verbonden bemiddelaar is een financieel dienstverlener die uitsluitend in één product van één aanbieder bemiddelt, of die voor een bemiddelaar handelt.

Meerdere aanbieders en meerdere producten zijn ook mogelijk, mits deze producten niet onderling concurrerend zijn (zie artikel 2:81, tweede lid, Wft).


Meer informatie
In de Invulinstructie verbonden bemiddelaar kunt u meer lezen over de voorwaarden en hoe u een verbonden bemiddelaar aanmeldt.

Om een verbonden bemiddelaar aan te melden moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De verbonden bemiddelaar mag slechts voor één aanbieder, of, indien het niet om concurrerende financiële producten gaat, meerdere aanbieders, bemiddelen.
  • Als de verbonden bemiddelaar voor een aanbieder bemiddelt in verzekeringen, dan mag hij in naam en voor rekening van de aanbieder of aanbieders bemiddelen, zonder daarbij premies of voor de cliënt bestemde bedragen te innen.
  • U bent als aanbieder of als bemiddelaar volledig verantwoordelijk voor de bemiddelaar die als verbonden bemiddelaar voor u bemiddelt. U moet er dus voor zorgen dat deze bemiddelaar voldoet aan de Wet op het financieel toezicht.


Bevestiging
U ontvangt een bevestiging van de aanmelding van de verbonden bemiddelaar(s). Via Mijn loket onder Lopende zaken kunt u het verloop van uw aanmelding volgen.

De kosten voor het aanmelden van een verbonden bemiddelaar zijn € 200,00 per verbonden bemiddelaar. 

Als u twintig of meer verbonden bemiddelaars in één keer aanmeldt, dan geldt een maximumbedrag van € 4.000,00.

Invulinstructie
De AFM raadt u aan
om de Invulinstructie te lezen voordat u begint met het invullen van het formulier. In de Invulinstructie wordt een uitleg gegeven over de wijze waarop u het formulier moet invullen, welke bijlagen u moet toevoegen en aan welke eisen u moet voldoen.

U kunt in het formulier maximaal 40 verbonden bemiddelaars aanmelden. Als u meer dan 40 verbonden bemiddelaars wilt aanmelden, dan dient u meerdere formulieren in te vullen. In dat geval verzoeken wij u ook op dezelfde dag een e-mail met toelichting te sturen naar ondernemersloket@afm.nl, zodat de AFM het juiste tarief voor uw aanmeldingen in rekening kan brengen.


Formulier

Via de link hieronder kunt het aanmeldingsformulier openen. U kunt het formulier online invullen en versturen.

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie