Als uw organisatie uit meerdere ondernemingen bestaat die bij elkaar zijn aangesloten, dan kunt u uw vergunning uitbreiden naar een collectieve vergunning. Deze vergunning is bedoeld voor organisaties met meerdere zelfstandige vestigingen die anders voor elke zelfstandige vestiging een aparte vergunning nodig zouden hebben. 

Voorwaarden
U kunt uw vergunning alleen uitbreiden naar een collectieve vergunning als uw onderneming een rechtspersoon met volledige rechtbevoegdheid is. Uw onderneming moet dus een B.V., N.V., vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of stichting zijn.

Meer informatie
In de invulinstructie uitbreiding vergunning kunt u meer lezen over de voorwaarden en hoe u een uitbreiding moet aanvragen.

 

Om voor een uitbreiding naar een collectieve vergunning in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • De deskundigheid van de medewerkers moet binnen het collectief gewaarborgd worden.
  • De betrouwbaarheid van de dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers, toezichthouders en medewerkers moet binnen het collectief gewaarborgd worden.


Daarnaast moet u een aantal documenten over de aangesloten onderneming meezenden. Welke documenten dit zijn, kunt u nalezen in de invulinstructie.

Beslistermijn
De AFM moet binnen 13 weken na ontvangst van de uitbreiding een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met 8 weken worden verlengd. Via Mijn Loket onder Lopende zaken kunt u het verloop van uw aanvraag volgen. 

 

De kosten van een vergunninguitbreiding zijn €300 per verzoek. Per aangemelde aangesloten onderneming wordt er €500 in rekening gebracht.

 

Invulinstructie
Het is raadzaam om de invulinstructie te lezen voordat u begint met het invullen van het formulier. In de invulinstructie wordt een uitleg gegeven over de wijze waarop u het formulier moet invullen, welke bijlagen u moet toevoegen en aan welke eisen u moet voldoen.


Formulier

Via de link hieronder kunt u het formulier openen (inloggen vereist). U kunt het formulier online invullen en versturen.

 

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie