Vergunningaanvraag financiële dienstverlening

Wegens drukte kan het langer duren voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Wij vragen u om uw begrip.

De AFM kan uw vergunningaanvraag pas in behandeling nemen als deze compleet is. Het is daarom belangrijk dat u alle formulieren en documenten die op de checklist vergunningaanvraag staan en voor uw aanvraag relevant zijn, direct met de aanvraag meestuurt.

Als wij uw aanvraag incompleet ontvangen, dan wordt uw aanvraag pas behandeld als alle stukken zijn nagestuurd. U moet hierdoor langer wachten op uw vergunning. En als wij de stukken niet op tijd ontvangen wordt uw vergunningaanvraag mogelijk definitief niet in behandeling genomen, terwijl u ook in dit geval de kosten die horen bij de vergunningaanvraag moet betalen.

Vergunningplicht

Financiële dienstverleners hebben een vergunning nodig voor het uitoefenen van hun activiteiten.


Voorwaarden voor een vergunning
Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

 • betrouwbare dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en commissarissen
 • geschikte dagelijks beleidsbepalers en commissarissen
 • vakbekwame adviseurs
 • integere en beheerste uitvoering van de bedrijfsvoering
 • doorzichtige zeggenschapsstructuur
 • beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het bemiddelen in (her)verzekeringen, hypothecair krediet en voor het nationaal regime
 • aansluiting bij het BKR voor het aanbieden van krediet.


Hoe snel krijg ik een reactie?

De AFM moet binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met 8 weken worden verlengd. Via Mijn Loket onder Lopende zaken kunt u het verloop van uw aanvraag volgen.

 

Vergunningaanvraag financiële dienstverlening

Welke formulieren moet u invullen?
Afhankelijk van uw situatie is het nodig om een aantal formulieren toe te voegen bij uw vergunningaanvraag. In de Checklist vergunningaanvraag worden de formulieren toegelicht en ziet u welke formulieren in uw geval van toepassing zijn.

 

Overige documenten die nodig zijn bij de vergunningaanvraag:

 • kopie geldig legitimatiebewijs van de dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers, leden van de raad van commissarissen/toezicht en houders van gekwalificeerde deelnemingen
 • recent cv van de dagelijks beleidsbepalers en leden van de raad van commissarissen/toezicht
 • documenten voor beoordeling geschiktheid
 • kopie Wft-diploma’s
 • ondernemingsplan
 • organogram
 • uittreksel handelsregister van de aanvrager, meerderheidsaandeelhouders en houders van gekwalificeerde deelnemingen
 • kopie polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering of dekkingsbevestiging/aanvraag.

 

Vergunningaanvraag financiële dienstverlening

Zodra u een vergunningaanvraag indient, verricht de AFM werkzaamheden. De AFM berekent de gemiddelde kosten voor deze werkzaamheden aan u door.

U krijgt de factuur ook als de aanvraag de AFM de aanvraag afwijst of buiten behandeling stelt, of als u de aanvraag intrekt. Hieronder ziet u een overzicht van de kosten.

Adviseurs, bemiddelaars, (onder)gevolmachtigd agenten en herverzekeringsbemiddelaars: 

Vergunningaanvraag                                                €1.500

Betrouwbaarheidstoetsing per dagelijks, mede-
beleidsbepaler en commissaris                                  €700

Geschiktheidstoetsing per dagelijks beleidsbepaler en commissaris                                                            €1.000

Geschiktheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks
beleidsbepaler en commissaris*                                €0

Betrouwbaarheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks
beleidsbepaler en commissaris*                                €0

                                                    
Aanbieders van krediet:

Vergunningaanvraag                                                 €14.600

Betrouwbaarheidstoetsing per dagelijks, mede-
beleidsbepaler en commissaris                                   €700

Betrouwbaarheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks
beleidsbepaler en commissaris*                                 €0
 
Geschiktheidstoetsing per dagelijks beleidsbepaler en commissaris                                                              €2.900

Geschiktheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks
beleidsbepaler en commissaris*                                  €0

Betrouwbaarheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks
beleidsbepaler en commissaris*                                  €0*Als de AFM bij aanmelding van een eerder getoetste persoon twijfel heeft over de betrouwbaarheid en/of geschiktheid, dan moet de AFM volledig hertoetsen. De AFM zal hiervoor het tarief opleggen van een nog ongetoetste persoon. Volledige hertoetsing vindt plaats na bijvoorbeeld een faillissement, vergrijpboete of strafrechtelijke veroordeling.

Factuur kosten vergunningaanvraag
Voor deze eenmalige kosten geldt een betalingstermijn van maximaal 6 weken, nadat u de factuur heeft ontvangen.  

 

Vergunningaanvraag financiële dienstverlening

Aanvraagprocedure in 6 stappen

 1. Vraag een AFM ID aan.
 2. Download de checklist vergunningaanvraag, zodat u ziet welke formulieren u moet aanleveren.
 3. Download de benodigde formulieren voor uw vergunningaanvraag en sla ze op in uw computer.
 4. Digitaliseer andere relevante documenten zoals diploma’s, uittrekstel KvK, kopie ID, dekkingsbevestiging BAV.
 5. Log in met uw AFM ID. Zodra u bent ingelogd, gaat u van start via de <Start dienst>-knop (onderaan de pagina, zichtbaar na inloggen). Gebruik de invulinstructie om de aanvraagprocedure stap voor stap te doorlopen.
 6. Zodra u de hele aanvraagprocedure hebt doorlopen en de benodigde documenten hebt geüploadet, verzendt u uw aanvraag.


Nazenden van bijlagen

Heeft u nog niet alle documenten direct bij uw aanvraag bijgevoegd? U kunt ook nadat u de aanvraag heeft ingediend nog bijlagen nazenden. Dit kan via Nazending bijlagen. De verwerking van een vergunningsaanvraag gaat over het algemeen vlotter als alle benodigde documenten tijdig worden aangeleverd.

Voorkom onnodige kosten
Controleer voordat u een vergunning aanvraagt of de onderneming voldoet aan alle gestelde eisen. Na aanvraag van de vergunning worden de kosten bij u in rekening gebracht. Ongeacht of de vergunning wordt verleend. Lees meer over de kosten.

Alle adviseurs moeten op het moment van de vergunningaanvraag beschikken over de juiste Wft-diploma’s. Lees meer over de vakbekwaamheidseisen en over de toetsing bestuurders en commissarissen.

 

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie