Vergunninguitbreiding financiële dienstverlening

Uitbreiding producten of diensten
Wanneer u beschikt over een vergunning als financiële dienstverlener, dan kunt u deze vergunning uitbreiden met producten en diensten die nog ontbreken.

Wft-diploma's vereist
Alle adviseurs moeten op het moment van de aanvraag beschikken over relevante Wft-diploma’s. Meer informatie over de vakbekwaamheidseisen kunt u vinden via www.afm.nl/vakbekwaamheid.  

Meer informatie
In de invulinstructie uitbreiding vergunning kunt u meer lezen over de voorwaarden en hoe u een uitbreiding moet aanvragen.

 

Vergunninguitbreiding financiële dienstverlening

Uitbreiding producten en diensten
Om voor een uitbreiding met producten en diensten in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • vakbekwame adviseurs voor het product waarvoor u de uitbreiding aanvraagt.  
  • beroepsaansprakelijkheidsverzekering als u een uitbreiding aanvraagt voor het bemiddelen in (her)verzekeringen, hypothecair krediet en voor het nationaal regime.
  • de Wwft-verklaring als u een uitbreiding aanvraagt voor het bemiddelen in vermogen, pensioenverzekeringen of voor het nationaal regime en nog geen vergunning heeft voor het bemiddelen in één van deze producten.
  • aansluiting bij het BKR als u een uitbreiding aanvraagt voor het aanbieden van krediet.
  • de geschiktheidsmatrix als u een uitbreiding aanvraagt voor het aanbieden van krediet of voor het optreden als (onder)gevolmachtigd agent.
  • een beschrijving van de zeggenschapsstructuur (zie pagina 7 en 8) als u een uitbreiding aanvraagt voor financiële diensten in verzekeringen en u nog geen vergunning heeft voor financiële diensten in verzekeringen.
  • kopieën van de legitimatiebewijzen en uittreksels uit het handelsregister van de houders van gekwalificeerde deelnemingen als u een uitbreiding aanvraagt voor financiële diensten in verzekeringen en u nog geen vergunning heeft voor financiële diensten in verzekeringen.


Beslistermijn
De AFM moet binnen 13 weken na ontvangst van de uitbreiding een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met acht weken worden verlengd. Via Mijn Loket onder Lopende zaken kunt u het verloop van uw aanvraag volgen.  

 

Vergunninguitbreiding financiële dienstverlening

De kosten van een vergunninguitbreiding zijn €300 per verzoek. Per aangemelde aangesloten onderneming wordt er €500 in rekening gebracht.

Als u de vergunning uitbreidt met het aanbieden van krediet of het optreden als (onder)gevolmachtigd agent, en u heeft nog geen vergunning voor deze dienst, dan moeten de dagelijks beleidsbepalers en (indien van toepassing) de raad van commissarissen voldoen aan aanvullende geschiktheidseisen. De AFM brengt in dat geval kosten voor de geschiktheidstoetsing in rekening.

De kosten zijn als volgt:

Kosten per dagelijks beleidsbepaler of commissaris:

  • Geschiktheidsonderzoek (onder)gevolmachtigd agent of adviseur/bemiddelaar in beleggingsobjecten €1.000
  • Geschiktheidsonderzoek aanbieder van krediet €2.900
  • Eerder getoetst op geschiktheid €0

 

Meer informatie over de kosten van een toetsing

 

Vergunninguitbreiding financiële dienstverlening

Invulinstructie
Het is raadzaam 
om de invulinstructie te lezen voordat u begint met het invullen van het formulier. In de invulinstructie wordt een uitleg gegeven over de wijze waarop u het formulier moet invullen, welke bijlagen u moet toevoegen en aan welke eisen u moet voldoen


Voorkom onnodige kosten
Alle adviseurs moeten op het moment van de aanvraag beschikken over de nieuwe Wft-diploma’s die van toepassing zijn voor de product(en) waarvoor de uitbreiding wordt aangevraagd. Controleert u eerst of de onderneming voldoet aan alle gestelde eisen voordat de vergunning wordt aangevraagd.

Na het verzoek om uitbreiding van de vergunning worden de kosten hiervoor bij u in rekening gebracht. Ongeacht of de uitbreiding uiteindelijk wordt verleend.

Meer informatie over de nieuwe vakbekwaamheidseisen kunt u vinden via www.afm.nl/vakbekwaamheid

Bijlagen
In de vergunningwijzer wordt verwezen naar een aantal formulieren en verklaringen die u in het formulier moet uploaden. Hieronder vindt u een overzicht van deze formulieren en een aantal documenten die u moet meesturen.

Formulier
Via de link hieronder kunt u het formulier openen. U kunt het formulier online invullen en versturen.

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie