Aanbieders van beleggingsobjecten hebben een vergunning nodig voor het uitoefenen van hun activiteiten. Typische producten die als beleggingsobjecten worden aangeboden zijn kavels landbouwgrond, recreatief vastgoed, teakhoutparticipaties en edelmetaal zoals goud en zilver.

Relevante vereisten om te beoordelen of het aan consumenten aangeboden product is aan te merken als beleggingsobject, zijn dat:

  • er sprake moet zijn van een zaak, een recht op een zaak en/of een recht op rendement in geld of een gedeelte van de opbrengst van een zaak; 
  • dat anders dan om niet moet worden verkregen;
  • een rendement in geld in het vooruitzicht wordt gesteld; én dat 
  • het beheer van de zaak door een ander dan de verkrijger wordt uitgevoerd.


Bij een algemene maatregel van bestuur zijn ook andere rechten aangewezen als beleggingsobject, zoals deelnemingsrechten in film-cv’s en scheepvaart-cv’s.

Vrijstelling
U heeft geen vergunning nodig als een vrijstelling van
toepassing is.

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • betrouwbare dagelijks beleidsbepalers, medebeleids-bepalers en commissarissen
  • geschikte dagelijks beleidsbepalers en commissarissen
  • integere en beheerste uitvoering van de bedrijfsvoering
  • doorzichtige zeggenschapsstructuur

Vergunningaanvraag                                                 €     5.500

Betrouwbaarheidstoetsing per dagelijks, mede-
beleidsbepaler en commissaris                                   €     1.000
 
Geschiktheidstoetsing per dagelijks beleidsbepaler       €     1.800
en commissaris                                                     

Geschiktheidstoetsing per reeds getoetste dagelijks    
beleidsbepaler en commissaris*                                  €       200

* Wanneer de AFM bij aanmelding van een eerder getoetste persoon twijfel heeft over de betrouwbaarheid en/of geschiktheid, dan moet de AFM opnieuw toetsen. De AFM zal hiervoor het tarief opleggen van een nog ongetoetste persoon. Hertoetsing vindt plaats na bijvoorbeeld een faillissement, vergrijpboete of strafrechtelijke veroordeling.                                                                              

Het vergunningaanvraagformulier kunt u digitaal invullen. Op de eerste en laatste pagina’s van het aanvraagformulier vindt u meer informatie.


In de vergunningaanvraag wordt een aantal keer verwezen naar formulieren die u met de vergunningaanvraag moet meesturen.

De verklaring eed of belofte moet meegestuurd worden voor dagelijks beleidsbepalers en commissarissen. 

Het betrouwbaarheidsformulier moet meegestuurd worden voor dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en commissarissen die nog niet eerder zijn getoetst door de AFM of door De Nederlandsche Bank.


Als het bestuur of de raad van commissarissen uit twee of meer personen bestaat, dan moet u ook een ingevulde geschiktheidsmatrix meesturen. 

Het formulier Te toetsen personen kunt u gebruiken wanneer het aanvraagformulier voor u te weinig ruimte biedt om alle te toetsen personen op te geven.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie