Mocht u uw activiteiten als financieel dienstverlener willen staken, dan moet u een verzoek tot intrekking van de gehele vergunning indienen.

Afwikkelingsperiode
Vanaf de datum van intrekking van de vergunning heeft een financieel dienstverlener drie maanden de tijd om lopende portefeuilles over te dragen aan een andere financieel dienstverlener. Wanneer dit echter tot problemen leidt, dan verzoeken wij u ons hierover te informeren.

Staking activiteiten
Als u een verzoek tot intrekking doet, mag u vanaf de dag van uw verzoek geen financiële diensten meer verrichten. Uw vergunning wordt namelijk per datum van uw verzoek ingetrokken. Dit is anders als u verzoekt om uw vergunning per een toekomstige datum in te trekken. 

Alle voorwaarden van lopende overeenkomsten moeten gedurende de afwikkeling van de portefeuille ongewijzigd blijven. Bovendien moet u gedurende de afwikkeling de bepalingen zoals genoemd in de Wet op het financieel toezicht in acht nemen.

Meer informatie
In de Invulinstructie volledige vergunningintrekking kunt u meer lezen over hoe u uw vergunning kunt intrekken.

 

Intrekking terugwerkende kracht
De AFM trekt een vergunning niet met terugwerkende kracht in. Bij een juridische fusie hanteert de AFM de datum van overdracht welke vermeld staat in de akte van overdracht. Deze moet u als bewijs meesturen.

Intrekking toekomstige datum
Mocht u de vergunning in de toekomst willen intrekken, dan kunt u het verzoek al aan de AFM toesturen. U ontvangt dan een bevestiging waarin staat vermeld dat de vergunning per gewenste datum wordt ingetrokken.

Verklaring volledige intrekking
Aangezien de intrekking van een vergunning een ingrijpende wijziging is voor een onderneming wil de AFM hieromtrent graag meer zekerheid. U, de beleidsbepaler, moet de verklaring volledige intrekking invullen, printen, ondertekenen en uploaden als bijlage bij uw online intrekkingsverzoek.

Bevestiging
U ontvangt  een bevestiging van de intrekking van uw vergunning. Via Mijn Loket onder Lopende zaken kunt u het verloop van uw intrekkingsverzoek volgen.  

Voor de verwerking van dit verzoek worden geen kosten in rekening gebracht door de AFM.

De doorlopende toezichtkosten worden tot de intrekkingsdatum van uw vergunning (pro rato) bij u in rekening gebracht.

Invulinstructie
Het is raadzaam
om de invulinstructie te lezen voordat u begint met het invullen van het formulier. In de invulinstructie wordt een uitleg gegeven over de wijze waarop u het formulier moet invullen en welke bijlagen u moet toevoegen.


Bijlagen
In de invulinstructie wordt verwezen naar een verklaring die u in het aanvraagformulier moet uploaden. Hieronder vindt u een link naar deze verklaring.


Formulier

Via de link hieronder kunt u het intrekkingsformulier openen. U kunt het formulier online invullen en versturen.

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie