Wijziging betrouwbaarheidsgegevens

Verplicht melden van wijzigingen in antecedenten 
Ondertoezichtstaande ondernemingen zijn verplicht wijzigingen in de antecedenten van(mede)beleidsbepalers en commissarissen onverwijld aan de AFM te melden.

De melding van een antecedent kan aanleiding geven tot een hertoetsing van de betrouwbaarheid of geschiktheid.

In het Betrouwbaarheidsformulier staat een overzicht van antecedenten die gemeld moeten worden. Als u twijfelt, raden wij u aan om de (mogelijke) wijziging in antecedenten toch aan de AFM te melden.

De AFM registreert antecedenten in de bestuurdersmonitor.

Enkele voorbeelden van antecedenten die gemeld moeten worden:

  • Een lopende procedure over een strafbaar feit.

  • Als de te toetsen persoon redelijkerwijs kan verwachten dat tegen hem en/of één of meerdere ondernemingen waarbij hij betrokken is een incassoprocedure zal worden gestart, of als er een rechtszaak speelt waarin het risico aanwezig is dat de persoon of een van de ondernemingen waarbij hij betrokken is, veroordeeld wordt tot betaling van een schadevergoeding.

  • Het gebruik maken van de fiscale inkeerregeling (buitenlands spaargeld, gemeld met of zonder opleggen van een boete).

  • Lopende arbeidsrechtelijke conflicten of lopende rechtszaken hierover.

Wijziging betrouwbaarheidsgegevens

Geen bijzonderheden.

 

Wijziging betrouwbaarheidsgegevens

Aan het doorgeven van een wijziging zijn geen kosten verbonden.

 

Wijziging betrouwbaarheidsgegevens

Vul onderstaand formulier in laat deze ondertekenen door de hiervoor bevoegde personen.


Veilig verzenden via Cryptshare

Mail het formulier via Cryptshare naar meldingenformulier@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

U ontvangt een bevestiging per e-mail. Bewaar een kopie voor uw eigen administratie.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie