Aanmelding volmacht financiële dienstverleners

Als u gevolmachtigd of ondergevolmachtigd agent bent, dan moet u de verzekeraars namens wie u verzekeringsovereenkomsten mag afsluiten opgeven bij de AFM.

Ondervolmacht
Als u via een gevolmachtigd agent een ondervolmacht heeft verkregen, dan moet u de naam van de verzekeraar namens wie u verzekeringsovereenkomsten mag afsluiten aan de AFM melden. De naam van de gevolmachtigd agent van wie u de ondervolmacht heeft verkregen hoeft u niet bij de AFM te melden.

Model (onder)volmacht
De aan u gegeven (onder) volmacht moet schriftelijk zijn verleend door de verzekeraar met een vergunning van of registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) of door een gevolmachtigd agent die optreedt voor een verzekeraar. De (onder) volmacht moet zijn opgemaakt overeenkomstig het model dat in de Uitvoeringsregeling Wft is vastgesteld. Dit model vindt u ook in de Invulinstructie.

Meer informatie
In de Invulinstructie volmacht kunt u meer lezen over de voorwaarden en hoe u een volmacht moet aanmelden.

Aanmelding volmacht financiële dienstverleners

Ingangsdatum volmacht
De AFM houdt als ingangsdatum van de volmacht de ingangsdatum aan die staat vermeld in de volmachtovereenkomst. Als er in de volmachtovereenkomst geen datum wordt vermeld, dan houdt de AFM de ondertekeningsdatum als ingangsdatum van de volmacht aan.

Bevestiging
U ontvangt een bevestiging van de aanmelding van de verzekeraar. Via Mijn loket onder Lopende zaken kunt u het verloop van uw aanmelding volgen.

 

Aanmelding volmacht financiële dienstverleners

Voor de verwerking van deze aanmelding worden geen kosten in rekening gebracht door de AFM.

 

Aanmelding volmacht financiële dienstverleners

Invulinstructie
De AFM raadt u aan
om de Invulinstructie te lezen voordat u begint met het invullen van het formulier. In de Invulinstructie wordt een uitleg gegeven over de wijze waarop u het formulier moet invullen en welke bijlagen u moet toevoegen.


Volmachtovereenkomst

Bij de aanmelding van de verzekeraar moet u een volmachtovereenkomst meesturen. Meer informatie hierover vindt u in de invulinstructie.

Formulier
Via de link hieronder kunt u het formulier openen. U kunt het formulier online invullen en versturen.

 

U moet zijn ingelogd om de aanvraag te kunnen doen. Kies uw inlogmethode in het kader rechts. Na inloggen keert u automatisch terug op dit scherm.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie