Melding en aanvraag vergunninguitbreiding beheer MMF

Met ingang van 21 januari 2019 is het niet meer toegestaan om Money Market Funds (geldmarktfondsen, MMF’s) te beheren of aan te bieden zonder dat hiervoor een vergunninguitbreiding is aangevraagd en de desbetreffende MMF’s zijn aangemeld bij de AFM.

Vergunninguitbreiding
Een beheerder die een MMF aanbiedt en/of beheert of wil gaan beheren en/of aanbieden moet hiervoor bij de AFM éénmalig een uitbreiding van zijn vergunning aanvragen.

Om een uitbreiding van uw vergunning te verkrijgen moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden die voortkomen uit de Money Market Fund Regulation (MMFR),  deze voorwaarden gaan onder meer over:

  • ken uw cliënt- beleid
  • interne kredietkwaliteitbeoordelingsprocedure
  • datarapportage-verplichtingen.


MMF-(sub)fonds
Een beheerder moet niet alleen zijn vergunning uitbreiden, maar al zijn aangeboden en/of beheerde MMF’s separaat aanmelden. Om een MMF te kunnen aanmelden bij de AFM moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de vereisten die voortkomen uit de MMFR. Hierbij kunt u denken aan vereisten voor:

  • het beleggingsbeleid
  • de waarderingsmethodiek.


Als u nog niet in het bezit bent van een vergunning of als het een nieuw (sub)fonds betreft, moet u eerst een vergunning als beheerder aanvragen en/of het (sub)fonds aanmelden.

 

Melding en aanvraag vergunninguitbreiding beheer MMF

N.v.t.

 

Melding en aanvraag vergunninguitbreiding beheer MMF

De AFM brengt zowel voor de aanvraag van de vergunninguitbreiding voor het beheer van de MMF als voor de melding van de MMF kosten in rekening:

  • Vergunninguitbreiding: €2500
  • Melding van een MMF: €2500 per aangemelde MMF

Melding en aanvraag vergunninguitbreiding beheer MMF

Veilig verzenden via Cryptshare
Mail het onderstaande formulieren via Cryptshare naar AM_teama@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.  


U kunt de formulieren ook via een USB-stick per post toesturen:

Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS AMSTERDAM
T.a.v. Toezicht AM-MMF

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie