Aanbieden Nederlandse of Europese abi in Nederland

Europese vergunninghoudende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs) die een alternatieve beleggingsinstelling (abi) willen gaan aanbieden in Nederland moeten deze abi notificeren (paspoorten).

Aanbieden Nederlandse of Europese abi in Nederland
Europese toezichthouders kunnen op verzoek van de Europese vergunninghoudende beheerder een notificatie naar Nederland sturen. Voor informatie omtrent het notificeren van een Nederlandse of Europese abi naar Nederland kunt u terecht bij de toezichthouder van de desbetreffende lidstaat.

Aanbieden niet-professionele beleggers in Nederland

Als wordt voldaan aan artikel 2:70 lid 2 en 3 Wft kunnen vergunninghoudende Europese (niet-Nederlandse) beheerders, onder voorwaarden, Nederlandse of Europese beleggingsinstellingen aan niet-professionele beleggers aanbieden in Nederland.

Naast de notificatie door de Europese toezichthouder naar Nederland moet de beheerder voldoen aan de specifieke eisen die in Nederland gelden voor het aanbieden van deelnemingsrechten aan niet-professionele beleggers (de ‘retail top-up’ zoals opgenomen in artikel 4:37p Wft).

 

Aanbieden Nederlandse of Europese abi in Nederland

Er is geen beslistermijn. Zodra de notificatie door de AFM is ontvangen kan de beheerder de abi in Nederland aanbieden. De toezichthouder van de EU-lidstaat die de notificatie verzonden heeft stelt de beheerder van verzending hiervan op de hoogte.

 

Aanbieden Nederlandse of Europese abi in Nederland

Voor het notificeren van een abi naar Nederland worden door de AFM geen kosten in rekening gebracht. Echter het kan voorkomen dat de EU-lidstaat van waaruit genotificeerd wordt hiervoor wel kosten in rekening brengt. Voor informatie omtrent deze kosten verwijst de AFM u door naar de toezichthouder van de desbetreffende lidstaat. 

Aanbieden Nederlandse of Europese abi in Nederland

Voor het notificeren (paspoorten) van een Nederlandse of Europese abi naar Nederland door een Europese vergunninghoudende beheerder kunt u terecht bij de toezichthouder van de desbetreffende lidstaat.

Aanbieden aan niet-professionele beleggers in Nederland
Wanneer een Europese vergunninghoudende beheerder een abi aan niet-professionele beleggers in Nederland wil gaan aanbieden moet dit genotificeerd worden bij de AFM.

Daarnaast moet u de volgende documenten aanleveren:

  • retail distribution notification form licensed EU managers
  • een door de beheerder ondertekende verklaring waarin de beheerder expliciet verklaart dat hij aan de eisen die in Nederland gelden voor het aanbieden van deelnemingsrechten aan niet-professionele beleggers (ingevolge 4:37p Wft) voldoet.


Veilig verzenden via Cryptshare

Mail het ingevulde formulier met de bijlage via Cryptshare naar notifications.aifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. Vermeld in het onderwerp: ‘retail top-up’ met daarbij de naam van de beheerder, de naam van de abi en het land van herkomst.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie