Beheren Nederlandse abi

Europese vergunninghoudende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs) die een Nederlandse alternatieve beleggingsinstelling (abi) willen gaan beheren, moeten deze  notificeren (paspoorten).

Europese toezichthouders kunnen op verzoek van de Europese vergunninghoudende beheerder een notificatie naar Nederland sturen. Voor informatie over het notificeren van het beheer van een Nederlandse abi kunt u terecht bij de toezichthouder van de desbetreffende lidstaat.

Niet-professionele beleggers
Als wordt voldaan aan artikel 2:70 lid 2 en 3 Wft kunnen vergunninghoudende Europese beheerders onder voorwaarden Nederlandse abi’s beheren die in het verleden aan niet-professionele beleggers in Nederland zijn aangeboden en waarin nog Nederlandse niet-professionele beleggers participeren.

Naast de notificatie door de Europese toezichthouder naar Nederland moet de beheerder voldoen aan de specifieke eisen die in Nederland gelden voor het aanbieden van deelnemingsrechten aan niet-professionele beleggers (de ‘retail top-up’ zoals opgenomen in artikel 4:37p Wft).

 

Beheren Nederlandse abi

Er is geen beslistermijn. Zodra de notificatie door de AFM is ontvangen, kan de Europese beheerder vanaf dat moment de Nederlandse abi beheren. De toezichthouder van de EU-lidstaat die de notificatie heeft verzonden stelt de beheerder hiervan op de hoogte.

 

Beheren Nederlandse abi

Voor het notificeren van beheer van een Nederlandse abi worden door de AFM geen kosten in rekening gebracht. Het kan zijn dat de EU-lidstaat waarnaar genotificeerd wordt wel kosten in rekening brengt. Voor informatie over deze kosten kunt u terecht bij de toezichthouder van het desbetreffende land.     

 

Beheren Nederlandse abi

Voor het notificeren (paspoorten) van beheer van een Nederlandse abi door een Europese beheerder kunt u terecht bij de toezichthouder van de lidstaat van herkomst van de beheerder.

Retail top-up
Om gebruik te maken van de 'retail top-up’ zoals opgenomen in artikel 4:37p Wft moet u de notificatie aan de AFM verzenden.

Daarnaast moet u de volgende documenten aanleveren:

  • retail distribution notification form licensed EU managers
  • een door de beheerder ondertekende verklaring waarin de beheerder expliciet verklaart dat hij aan de eisen die in Nederland gelden voor het aanbieden van deelnemingsrechten aan niet-professionele beleggers (ingevolge 4:37p Wft) voldoet.


Veilig verzenden via Cryptshare

Mail het ingevulde formulier en de bijlagen via Cryptshare naar notifications.aifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. Vermeld in het onderwerp: ‘retail top-up’ en de naam van de beheerder, de naam van de abi en het land van herkomst.)

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie