Verlenen van beleggingsdiensten in Nederland

Europese vergunninghoudende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs) die beleggingsdiensten in Nederland willen verlenen, moeten deze laten notificeren (paspoorten).
 
Verlenen beleggingsdiensten in Nederland door Europese beheerder
Europese toezichthouders kunnen op verzoek van de Europese vergunninghoudende beheerder een notificatie naar Nederland sturen. Voor informatie over het notificeren van beleggingsdiensten kunt u terecht bij de toezichthouder van de desbetreffende lidstaat.


 

Verlenen van beleggingsdiensten in Nederland

Er is geen beslistermijn. Zodra de notificatie door de AFM is ontvangen, kan de Europese beheerder vanaf dat moment de beleggingsdiensten in Nederland verlenen. De toezichthouder van de EU-lidstaat die de notificatie verzonden heeft, stelt de beheerder van verzending hiervan op de hoogte.

 

Verlenen van beleggingsdiensten in Nederland

Voor het notificeren van beleggingsdiensten naar Nederland worden door de AFM geen kosten in rekening gebracht. Het kan zijn dat de EU-lidstaat waaruit genotificeerd wordt wel kosten in rekening brengt. Voor informatie over deze kosten kunt u terecht bij de toezichthouder van het desbetreffende land.

 

Verlenen van beleggingsdiensten in Nederland

Voor het notificeren (paspoorten) van beleggingsdiensten naar Nederland kunt u terecht bij de toezichthouder van de lidstaat van herkomst van u als beheerder.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie