Aanbieden Nederlandse, Europese of niet-Europese abi in EU-lidstaat

Nederlandse vergunninghoudende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs) die een alternatieve beleggingsinstelling (abi) willen gaan aanbieden in een EU-lidstaat, moeten deze abi laten notificeren (paspoorten).

Aanbieden Nederlandse of Europese abi in een EU-lidstaat
De AFM kan op verzoek van de Nederlandse vergunninghoudende beheerder een notificatie naar EU-lidstaten uitsturen. Hierbij stuurt zij onder meer informatie over de beheerder en de abi.

Aanbieden niet-Europese abi in EU-lidstaat
Wanneer een Nederlandse vergunninghoudende beheerder een niet-Europese abi wil gaan aanbieden in een EU-lidstaat, verwijst de AFM de beheerder door naar de toezichthouder van het desbetreffende land. De AFM kan deze notificatie niet uitvoeren omdat dit regime nog niet geharmoniseerd is.

Aanbieden aan niet-professionele beleggers
Voor informatie over het aanbieden van een Nederlandse of Europese abi aan niet-professionele beleggers in een EU-lidstaat kunt u terecht bij de toezichthouder van de desbetreffende lidstaat.


 

Aanbieden Nederlandse, Europese of niet-Europese abi in EU-lidstaat

Er is geen beslistermijn. Zodra de notificatie door de AFM verzonden is, zal zij de beheerder hierover informeren. De beheerder kan vanaf dat moment de abi aanbieden in de lidstaat van ontvangst.

 

Aanbieden Nederlandse, Europese of niet-Europese abi in EU-lidstaat

Voor het notificeren van beleggingsdiensten worden door de AFM geen kosten in rekening gebracht. Het kan zijn dat de EU-lidstaat waarnaar genotificeerd wordt wel kosten in rekening brengt. Voor informatie over deze kosten kunt u terecht bij de toezichthouder van het desbetreffende land.      

                                   

Aanbieden Nederlandse, Europese of niet-Europese abi in EU-lidstaat

Aanbieden Nederlandse of Europese abi in EU-lidstaat
Voor een verzoek tot notificeren (paspoorten) van een Nederlandse of Europese abi moet u de volgende documenten aanleveren:


Veilig verzenden via Cryptshare
Mail de bestanden/formulieren via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. Vermeld in het onderwerp: ‘notificatie voor het beheren van een Europese abi’.

Aanbieden niet-Europese abi in EU-lidstaat
Wanneer een Nederlandse vergunninghoudende beheerder een niet-EU abi gaat aanbieden in een EU-lidstaat, kan de beheerder terecht bij de toezichthouder van het desbetreffende land.

Voordat een abi genotificeerd kan worden door de AFM, moet deze abi bij de AFM aangemeld zijn. Aanmelden van een abi kan via de dienst Aanmelding abi.

Meerdere aanvragen gezamenlijk insturen
Wilt u naast een notificatie een AIFM-vergunning aanvragen en/of een fonds melden bij de AFM? Stuur dan alles gezamenlijk via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie