Beheren niet in Nederland gevestigde Europese abi

Nederlandse vergunninghoudende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs) die een in een andere lidstaat gevestigde alternatieve beleggingsinstelling (abi) willen gaan beheren, moeten dit laten notificeren (paspoorten).

Beheren abi in een EU-lidstaat
De AFM kan op verzoek van de Nederlandse vergunninghoudende beheerder een notificatie naar EU-lidstaten uitsturen. Hierbij stuurt zij onder meer informatie over de beheerder en de abi.

Beheren niet in Nederland gevestigde Europese abi

De AFM zal het ingevulde notificatieformulier binnen 1 of 2 maanden (afhankelijk van de notificatie) doorzenden naar de bevoegde autoriteiten van de relevante lidstaat. De AFM zal de beheerder informeren over deze doorzending, vanaf dat moment kan de beheerder de abi beheren. 

 

Beheren niet in Nederland gevestigde Europese abi

Voor het notificeren van beleggingsdiensten worden door de AFM geen kosten in rekening gebracht. Het kan zijn dat de EU-lidstaat waarnaar genotificeerd wordt wel kosten in rekening brengt. Voor informatie over deze kosten kunt u terecht bij de toezichthouder van het desbetreffende land.

 

Beheren niet in Nederland gevestigde Europese abi

Voor een verzoek tot notificeren (paspoorten) van een Europese abi moet u onderstaand document aanleveren:


Veilig verzenden via Cryptshare
Mail het formulier via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. Vermeld in het onderwerp: ‘notificatie voor het beheren van een Europese abi’.

Voordat een abi genotificeerd kan worden door de AFM moet deze bij de AFM aangemeld zijn. Zie hiervoor de dienst Aanmelding abi.

Meerdere aanvragen gezamenlijk insturen
Wilt u naast een notificatie een AIFM-vergunning aanvragen en/of een fonds melden bij de AFM? Stuur dan alles tegelijk via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie