Verlenen beleggingsdiensten in EU-lidstaat

Nederlandse vergunninghoudende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs) die beleggingsdiensten willen verlenen in een EU-lidstaat moeten deze laten notificeren (paspoorten).

Nederlandse vergunninghoudende beheerders kunnen alleen beleggingsdiensten laten notificeren waarvan het hen toegestaan is deze te verlenen.

Verlenen beleggingsdiensten in EU-lidstaat

De AFM zal het ingevulde notificatieformulier binnen 1 of 2 maanden (afhankelijk van de notificatie) doorzenden naar de bevoegde autoriteiten van de relevante lidstaat. De AFM zal de beheerder informeren over deze doorzending, vanaf dat moment kan de beheerder de beleggingsdiensten verlenen in de EU-lidstaat van ontvangst.

Verlenen beleggingsdiensten in EU-lidstaat

Voor het notificeren van beleggingsdiensten worden door de AFM geen kosten in rekening gebracht. Het kan zijn dat de EU-lidstaat waarnaar genotificeerd wordt wel kosten in rekening brengt. Voor informatie over deze kosten kunt u terecht bij de toezichthouder van het desbetreffende land.

 

Verlenen beleggingsdiensten in EU-lidstaat

Voor een verzoek tot notificeren (paspoorten) van beleggingsdiensten moet de beheerder onderstaand document aanleveren:


Veilig verzenden via Cryptshare

Mail het formulier via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. Vermeld in het onderwerp: ‘notificatie voor het verlenen van beleggingsdiensten’.   

De AFM kan alleen diensten notificeren waarvan het de beheerder is toegestaan deze te verlenen. Als dat niet het geval is, kan de beheerder een vergunninguitbreiding aanvragen.

Wanneer u een AIFM-vergunningaanvraag of -uitbreiding indient of reeds heeft lopen bij de AFM en beleggingsdiensten wilt notificeren, kunt u de notificatieaanvraag voor het verlenen van beleggingsdiensten bij de aanvraag opnemen.

Meerdere aanvragen gezamenlijk insturen
Wilt u naast een notificatie een AIFM-vergunning of vergunninguitbreiding aanvragen bij de AFM? Stuur dan alles gezamenlijk via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie