Aanmelding Nederlandse Abi beleggingsinstellingen AIFM

Een uitgezonderde beheerder die reeds bij de AFM heeft gemeld dat hij onder het AIFMD-registratieregime valt, maar voornemens is om te starten met een nieuwe alternatieve beleggingsinstelling, moet ten minste twee weken voordat deelnemingsrechten in die nieuwe beleggingsinstelling aan beleggers worden aangeboden opnieuw het Meldingsformulier uitgezonderde beheerder bij de AFM aanleveren.

U hoeft in dat geval niet meer het gehele formulier in te vullen. Zie onder Aanvragen welke onderdelen van het formulier u moet invullen).

 

Aanmelding Nederlandse Abi beleggingsinstellingen AIFM

Beslistermijn
Er is geen termijn.

 

Aanmelding Nederlandse Abi beleggingsinstellingen AIFM

Voor het aanmelden van een alternatieve beleggingsinstelling onder het AIFMD-registratieregime worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Aanmelding Nederlandse Abi beleggingsinstellingen AIFM

Wanneer u als beheerder reeds geregistreerd staat onder het AIFMD-registratieregime en alleen een nieuwe alternatieve beleggingsinstelling onder dat regime wilt aanmelden, kunt u het formulier ‘uitgezonderde beheerder’ gebruiken.


Het is niet nodig het gehele formulier (opnieuw) in te vullen. Slechts de volgende onderdelen (inclusief genoemde bijlagen) moeten beantwoord worden:

  • onderdeel 3.1
  • onderdeel 4, waarbij u ditmaal de nieuwe alternatieve beleggingsinstelling opneemt
  • onderdeel 5, waarbij u ditmaal de nieuwe alternatieve beleggingsinstelling opneemt.


Veilig verzenden via Cryptshare
Mail het formulier via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. Vermeld in het onderwerp dat het gaat om een verzoek tot registratie van een alternatieve beleggingsinstelling van een uitgezonderde beheerder die reeds geregistreerd is.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie