Als een uitgezonderde beheerder het beheer van een alternatieve beleggingsinstelling staakt (bijvoorbeeld omdat de alternatieve beleggingsinstelling wordt opgeheven en het fondsvermogen is vereffend), dan moet dit aan de AFM worden gemeld.

Het afmelden van de alternatieve beleggingsinstelling stelt de AFM in staat de registratie van de alternatieve beleggingsinstelling in het register door te halen.

 

Beslistermijn
Er is geen termijn.

 

Voor het afmelden van een alternatieve beleggingsinstelling onder het AIFMD-registratieregime worden geen kosten in rekening gebracht.

 

De AFM kan tot het doorhalen van een geregistreerde alternatieve beleggingsinstelling overgaan zodra de alternatieve beleggingsinstelling volledig is afgewikkeld.

Bij een verzoek tot doorhalen van een geregistreerde alternatieve  beleggingsinstelling van een uitgezonderde beheerder moet de beheerder de AFM hiervoor informatie verschaffen.

Een verzoek tot het deregistreren van een alternatieve beleggingsinstelling kan verstuurd worden naar meldingenaifmd@afm.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp dat het om een verzoek tot afmelden van een alternatieve beleggingsinstelling van een uitgezonderde beheerder gaat. De AFM stuurt u vervolgens een overzicht van welke informatie eventueel aanvullend aangeleverd moet worden.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie