Melding EuVECA of EuSEF beleggingsinstellingen AIFM

Beheerders van een of meer beleggingsinstelling(en) die onder het AIFMD registratieregime vallen kunnen, naast het doen van een melding voor het AIFMD registratieregime, onder voorwaarden voor een of meer door hen beheerde fondsen een EuVECA of EuSEF label aanvragen.

Het label kan gebruikt worden om deelnemingsrechten van een door hen beheerd Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds aan te bieden in bepaalde andere lidstaten.

 

Melding EuVECA of EuSEF beleggingsinstellingen AIFM

Beslistermijn

De AFM moet binnen 2 maanden na ontvangst van de aanvraag voor een EuVECA of EuSEF label een beslissing nemen.

Beheerders van een in aanmerking komend Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds informeren de AFM over materiële wijzigingen in de voorwaarden welke voor de initiële registratie aan de AFM overlegd zijn. De AFM beslist binnen één maand na ontvangst van de melding tot een materiele wijziging. Deze termijn kan eventueel met één maand worden verlengd.

Melding EuVECA of EuSEF beleggingsinstellingen AIFM

De kosten van een registratie als beheerder van een in aanmerking komend Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds zijn €4.400.
De kosten van de melding over het voornemen tot het aanbieden van een nieuw in aanmerking komend Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds zijn €1.000.

 

Melding EuVECA of EuSEF beleggingsinstellingen AIFM

Voor het aanvragen van een EuVECA of EuSEF label moet u het formulier ‘EuVECA’ of 'EuSEF’ gebruiken. Deze formulieren vormen een aanvulling op het meldingsformulier uitgezonderde beheerder.

Hieronder vindt u de formulieren waarmee u de gewenste melding kunt doen:


Veilig verzenden via Cryptshare
Mail de formulieren via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. Vermeld in het onderwerp welke melding het betreft. Voeg ook de eventueel genoemde bijlagen (vermeld in de formulieren) toe.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie