Melding EuVECA of EuSEF beleggingsinstellingen AIFM

Beheerders van een of meer beleggingsinstelling(en) die onder de AIFMD vergunningplicht vallen kunnen onder voorwaarden voor een of meer door hen beheerde fondsen een EuVECA of EuSEF label aanvragen.

Het label kan gebruikt worden om deelnemingsrechten van een door hen beheerd Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds aan te bieden in bepaalde andere lidstaten.

Beslistermijn

De AFM moet binnen een maand na ontvangst van de volledige melding voor het beheer van een Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds een beslissing nemen.

De AFM kan deze termijn met maximaal 1 maand verlengen als zij dit gezien de specifieke omstandigheden van het geval nodig acht. In geval van verlenging wordt de beheerder daarvan op de hoogte gebracht.

Kosten

De kosten van de melding over het voornemen tot het aanbieden van een nieuw in aanmerking komend Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds zijn €1.000.

Melding EuVECA of EuSEF beleggingsinstellingen AIFM

Voor het aanvragen van een EuVECA of EuSEF label moet u het formulier ‘EuVECA’ of 'EuSEF’ gebruiken. Deze formulieren vormen een aanvulling op het meldingsformulier beleggingsinstelling.

Hieronder vindt u de formulieren waarmee u de gewenste melding kunt doen:


Veilig verzenden via Cryptshare
Mail de formulieren via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. Vermeld in het onderwerp welke melding het betreft. Voeg ook de eventueel genoemde bijlagen (vermeld in de formulieren) toe.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie