Aanmelden te toetsen personen beleggingsinstellingen-AIFM

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en bewaarders moeten een benoeming van een dagelijks beleidsbepaler, commissaris, medebeleidsbepaler en een houder van een gekwalificeerde deelneming melden aan de AFM.

Hierbij moet de betrouwbaarheid van de aangemelde persoon worden aangetoond. Voor dagelijks beleidsbepalers en commissarissen geldt daarnaast dat hun geschiktheid moet worden aangetoond.

Voorbeelden van dagelijks beleidsbepalers:

 • de bestuurders van de beheerder
 • overige personen die feitelijk het dagelijks beleid kunnen bepalen.


Voorbeelden van medebeleidsbepalers:

 • alle (bestuurders van) meerderheidsaandeelhouders van de beheerder
 • alle (bestuurders van) prioriteitsaandeelhouders van de beheerder
 • personen die via een stichting administratiekantoor van de beheerder het beleid (mede) kunnen bepalen.

 


Ga naar Aanvragen om de benodigde bijlagen in te vullen en online te verzenden.

 

Aanmelden te toetsen personen beleggingsinstellingen-AIFM

Benoeming na goedkeuring AFM
Het is pas toegestaan om de te toetsen persoon te benoemen, nadat u schriftelijk van de AFM hebt vernomen dat deze persoon is goedgekeurd, of, indien dit eerder is, de wettelijke termijn is verstreken en u nog niet schriftelijk van de AFM hebt vernomen dat deze persoon is goedgekeurd.

De AFM adviseert u om te wachten met benoeming en inschrijving van deze persoon bij de Kamer van Koophandel tot u de schriftelijke goedkeuring hebt ontvangen. Anders kan zich de situatie voordoen dat bij het niet goedkeuren van de betrokken persoon, dit kan leiden tot heenzending.

Wanneer vult u het betrouwbaarheidsformulier in?
Als de te toetsen persoon niet eerder is getoetst op betrouwbaarheid door de AFM en/of DNB, dan moet de te toetsen persoon het betrouwbaarheidsformulier invullen.

In het geval dat de te toetsen persoon al eerder op betrouwbaarheid is getoetst door de AFM en/of DNB, dan moet het betrouwbaarheidsformulier alleen opnieuw ingevuld en meegestuurd worden bij wijzigingen in antecedenten.

Voorbeelden van antecedenten zijn:

 • (betrokkenheid bij) een verkeersmisdrijf
 • financiële problemen
 • een faillissement
 • valsheid in geschrifte
 • verduistering 
 • een onjuiste belastingaangifte.


Voor een overzicht van de antecedenten die in ieder geval gemeld moeten worden, zie Bijlage C van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo).

Ga naar Aanvragen om de benodigde bijlagen in te vullen en online te verzenden.

Aanmelden te toetsen personen beleggingsinstellingen-AIFM

Betrouwbaarheidsonderzoek
Kosten per dagelijks beleidsbepaler, medebeleidsbepaler, houder van een gekwalificeerde deelneming of commissaris:

 • Betrouwbaarheidsonderzoek €700
 • Eerder getoetst op betrouwbaarheid €0


Geschiktheidsonderzoek

Kosten per dagelijks beleidsbepaler of commissaris:

 • Geschiktheidsonderzoek €2.900
 • Eerder getoetst op geschiktheid* €0


* voor een persoon die al eerder is getoetst op geschiktheid voor een zelfde soort financiële onderneming met een vergelijkbaar dienstenpakket


Zodra de aanvraag is ingestuurd zijn de kosten voor het betrouwbaarheidsonderzoek verschuldigd, ongeacht de uitkomst van de aanvraagprocedure. Dit betekent dat de kosten in de volgende situaties in rekening worden gebracht:

 • als de AFM de aanvraag goedkeurt of afwijst
 • wanneer u de aanmelding tussentijds intrekt
 • wanneer een toetsing niet binnen de gestelde termijn compleet is aangeleverd en de AFM de aanvraag buiten behandeling heeft gesteld.

 

Aanmelden te toetsen personen beleggingsinstellingen-AIFM

Het betrouwbaarheidsonderzoek start met het invullen en digitaal verzenden van het betrouwbaarheidsformulier. Vergeet niet het ingevulde document te printen en te ondertekenen voordat u het formulier digitaal verzendt.

Daarnaast moet u de volgende formulieren en documenten aanleveren:


* voor het betrouwbaarheidsonderzoek voor een medebeleidsbepaler en een houder van een gekwalificeerde deelneming zijn alleen deze documenten van toepassing.

Veilig verzenden via Cryptshare
Mail de bestanden/formulieren via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.  

Aanmelding bij vergunningaanvraag
Als u te toetsen personen aanmeldt bij een vergunningaanvraag, aanmelding bewaarder of bij een aanmelding alternatieve beleggingsinstelling moet u tegelijkertijd de formulieren en de bijlagen voor de desbetreffende melding toesturen. Zet daarbij in het onderwerp welk type aanvraag/melding het betreft.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie