Aanmelding Abi beleggingsinstellingen AIFM

Een beheerder die een alternatieve beleggingsinstelling (abi) wil gaan beheren en/of aanbieden, moet dit melden. Aanmelden van een alternatieve beleggingsinstelling kan zowel door een beheerder bij een vergunningaanvraag als doorlopend door een beheerder die al in het bezit is van een AIFM-vergunning.

Melden van een alternatieve beleggingsinstelling door een beheerder die al in het bezit is van een AIFM-vergunning
Als de melding van de alternatieve beleggingsinstelling inhoudt dat de vergunninghoudende beheerder voornemens is een type beleggingsinstelling te gaan beheren en/of aanbieden waarvoor de vergunning niet is verleend, moet naast het melden van de alternatieve beleggingsinstelling een vergunninguitbreiding  aangevraagd worden.

Als de melding van de alternatieve beleggingsinstelling inhoudt dat de vergunninghoudende beheerder voornemens is om een abi te gaan beheren en/of aanbieden die reeds past binnen zijn vergunning, kan worden volstaan met het invullen en aanleveren van de formulieren voor het aanmelden van een alternatieve beleggingsinstelling.

Voorwaarden
Om een alternatieve beleggingsinstelling te laten registreren bij de AFM moet u kunnen aantonen dat u vanaf het moment van het verrichten van de vergunningplichtige activiteiten voldoet aan een aantal voorwaarden, deze voorwaarden gaan onder meer over:

 • activiteiten van de alternatieve beleggingsinstelling, zoals:
  - type beleggingsinstelling
  - informatieverstrekking aan beleggers

 • aanmelden bewaarder, zoals:
  - passend bij specifieke beleggingsinstelling(en)

 • aanmelden te toetsen personen bij de beheerder, alternatieve beleggingsinstelling(en) en bewaarder, zoals:
  - geschiktheid en/of betrouwbaarheid (dagelijks) beleidsbepalers, (eventuele) commissarissen en houders gekwalificeerde deelneming van/in de beheerder 

Aanmelding Abi beleggingsinstellingen AIFM

Beslistermijn
De termijn waarbinnen de AFM moet beslissen hangt af van de inhoud van de melding. Meer hierover vindt u in de Q&A’s op de website van de AFM onder ‘Binnen welke termijn moet de AFM beslissen als een vergunninghoudende beheerder een nieuwe alternatieve beleggingsinstelling meldt?’

 

Aanmelding Abi beleggingsinstellingen AIFM

Aanmelden van een alternatieve beleggingsinstelling: €4.400

Aanmelden van een alternatieve beleggingsinstelling die zich ook kwalificeert als een Money Market Fund (MMF) brengt een additionele heffing van €2.500 met zich mee.

Personentoetsingen (als van toepassing): zie kosten bij Aanmelding te toetsen personen.

Aanmelding Abi beleggingsinstellingen AIFM

Voor het aanmelden van een abi moet u onderstaande formulieren invullen en toesturen:


Veilig verzenden via Cryptshare

Mail de formulieren via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.  

Voeg ook de in de formulieren genoemde bijlagen toe.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie